• rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • chaber.jpg
Start
poniedziałek, 27 czerwca 2016
ZAKOŃCZONO PRACE DOTYCZĄCE PRZEBUDOWY DROGI DO CMENTARZA W M. NIELUBIA- ETAP II
piątek, 24 czerwca 2016
Zakończono prace dotyczące przebudowy drogi  do cmentarza w m. Nielubia. Zakończono prace polegające na przebudowie istniejącego odcinka drogi w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi do gruntów rolnych w m. Nielubia (dz. nr 380) – wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z poboczem”.
Zadanie było podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap zakończył się w roku 2015, natomiast drugi w drugiej dekadzie czerwca br. W ramach zadania wykonano podbudowę drogi, pobocza, rowy oraz nową nawierzchnię o długości ok. 385 m  i szerokości 4 m,  pobocze z kruszywa łamanego, wyprofilowano i obsiano trawą skarpy przydrożnego rowu, ustawiono słupki prowadzące w poboczu drogi. Dodatkowo w ramach robót uzupełniających powiększono istniejący plac przed cmentarzem, na którym wykonano nową nawierzchnię asfaltową z mieszanek mineralno-bitumicznych. Wartość całej inwestycji to kwota blisko 220.000 zł.
Więcej…
 
WAKACYJNY TYDZIEŃ
czwartek, 23 czerwca 2016


Wójt Gminy Żukowice wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żukowicach
z siedzibą w Nielubi serdecznie zapraszają wszystkie dzieci z terenu Gminy Żukowice
wraz z opiekunami  na:
WAKACYJNY  TYDZIEŃ
w dniach:
24.06.2016r.(piątek) – Kłoda przy Sali wiejskiej,
25.06.2016r. (sobota) – Glinica - boisko
26.06.2016r. (niedziela)- Szczepów przy blokach
od  godz. 16.00 do 19.30
Zapewniamy wiele atrakcji m. in: dmuchane zamki – plac Disneya, poczęstunek,  konkursy rodzinne i indywidualne, atrakcyjne nagrody, malowanie twarzy i inne.
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
czwartek, 23 czerwca 2016
altIMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 22.06.2016 r. ostrzeżenie meteorologiczne nr 58:
Zjawisko/Stopień zagrożenia: upał/2
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 12:30 dnia 24.06.2016 do godz. 18:00 dnia 25.06.2016
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90 %.

W związku z prognozą IMGW o utrzymywaniu się w dniach (23-26 czerwca) na obszarze całego kraju bardzo wysokiej temperatury (od 300C do 350C), a w weekend (25/26 czerwca) spodziewanych burzach, miejscami z gradem, głównie w południowo -zacodniej części kraju , Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało komunikat z ostrzeżeniami i rekomendacjami.
treść komunikatu
Więcej…
 
INTEGRACYJNY POCZĄTEK WAKACJI W BUKWICY
środa, 22 czerwca 2016
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ODNOWY WSI BUKWICA DOLINA MIŁOŚCI
zaprasza na Integracyjny Początek Wakacji
w dniu 24.06.2016r. o godz. 17:00 na sali wiejskiej w Bukwicy.
ulotka informacyjna
 
XIX ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
środa, 22 czerwca 2016
 
altZawiadamiam, że w dniu 29 czerwca 2016 o godz. 8:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Żukowice odbędzie się XIX zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad :
Więcej…
 
WYCIECZKA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZEG GŁOGOWSKIM DO GŁOGOWA
środa, 22 czerwca 2016
15 czerwca 2016 roku uczniowie klas IV, V, VI Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim wzięli udział w wycieczce do Głogowa. Pierwszym punktem programu była wizyta w Telewizji Głogów, gdzie mieli okazję poznać tajniki pracy dziennikarskiej, zobaczyć studio telewizyjne oraz sprzęt filmowy. Niektórzy uczniowie podjęli się próby zaprezentowania informacji przed kamerą. Po spacerze wszyscy udali się do galerii Glogovia, aby obejrzeć film pt. „Wojownicze Żółwie Ninja” w wersji 3D. To była sympatyczna wycieczka, podczas której był czas, aby przeżyć nowe doświadczenia, a także się zrelaksować.

galeria
 
TURNIEJ WSI 2016
poniedziałek, 20 czerwca 2016
W niedzielę 19 czerwca w Nielubi odbył się Turniej Wsi o Puchar Wójta Gminy Żukowice. W tym roku do rozgrywek przystąpiło 10 sołectw. Zawodnicy w drużynach od 3 do 10 osób dopingowani przez kibiców musieli wykazać się nie lada sprytem, wiedzą i wytrzymałością w takich konkurencjach jak m.in. armata, cep, quiz wiedzy o gminie, ciągnięcie liny. Nad prawidłowością przebiegu zawodów czuwało jury. Całe zawody to przede wszystkim idea dobrej zabawy i integracja naszych mieszkańców, choć rywalizacja była bardzo zacięta. 
Więcej…
 
ZAKOŃCZONO MODERNIZACJĘ WODOCIĄGU W KROMOLINIE
poniedziałek, 20 czerwca 2016
altGmina Żukowice zakończyła inwestycję pod nazwą „Modernizacja wodociągu – tranzyt Kromolin – Brzeg Głogowski”. Wykonawcą robót była Firma ROBKOM Sp. z o.o. z Legnicy. Koszt robót budowlanych wyniósł ponad 57.000 zł 

Zadanie polegało na wymianie 0,5 km odcinka sieci wodociągowej w m. Kromolin. Stare rury zastąpiono nowymi o większej wytrzymałości, zwracając szczególną uwagę na jakość wykonywanych prac. Ze względu na trudne warunki terenowe część robót wykonano bezwykopowo. Dzięki tej inwestycji udało się usunąć najczęstszą przyczynę awarii na sieci wodociągowej ostatniego okresu.
Więcej…
 
IV OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA
poniedziałek, 20 czerwca 2016
altWójt Gminy Żukowice zgodnie z § 3 ust. 2  Zarządzenia Nr 38/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r. w warunków obrotu drewnem pozyskanym z lasów mienia komunalnego Gminy Żukowice podaje do publicznej wiadomości informację, że Gmina Żukowice posiada do sprzedaży drewno po obniżonej cenie z uwagi na trudności ze zbyciem nw. drewna w pierwotnej cenie:
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
piątek, 17 czerwca 2016
altWójt Gminy Żukowice podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16.06.2016 wydał decyzję nr ROŚIII.6220.7.2016 o przeniesieniu decyzji Wójta Gminy Żukowice znak: GKOŚ.6220.8-37.09.10.11 z dnia 27 czerwca 2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Farmy Wiatrowej w Obiekcie Głogów” zlokalizowanej w gminie
Więcej…
 
PRÓBNA EWAKUACJA W GIMNAZJUM W NIELUBI
piątek, 17 czerwca 2016
altW dniu 17 czerwca 2016r r. w Gimnazjum w Nielubi została przeprowadzona próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Ćwiczenia odbyły się przy wsparciu jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Żukowice.
Więcej…
 
WYPŁATA II TRANSZY STYPENDIUM SOCJALNEGO
piątek, 17 czerwca 2016
altWójt Gminy Żukowice informuje, iż w dniu 20 czerwca 2016r. w Kasie Urzędu Gminy Żukowice w godzinach od 11:00 do 15:00 nastąpi wypłata II transzy stypendium socjalnego za okres od stycznia do czerwca 2016 roku.

Prosimy o terminowy odbiór pieniędzy.
 
STYPENDIA NAUKOWE
piątek, 17 czerwca 2016
altZgodnie z Uchwałą Nr XXV/194/2013 Rady Gminy Żukowice  z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych dyrektorzy szkół, wychowawcy klas, rodzice i opiekunowie prawni mogą składać wnioski o przyznanie  stypendium  naukowego Wójta Gminy Żukowice.
 
 
Stypendium przeznaczone jest dla najzdolniejszych uczniów i stanowi formę nagrody za pracowitość, a także motywację do osiągania jak najwyższych wyników w nauce. Wypłacane będzie jednorazowo w formie gotówkowej lub na rachunek bankowy.
Więcej…
 
INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ
piątek, 17 czerwca 2016
altWójt Gminy Żukowice podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16.06.2016 wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) stacji elektroenergetycznej 220/110 kV SE Żukowice”, znak ROŚIII.6220.6.2016.
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
czwartek, 16 czerwca 2016
altOSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 16.06.2016 r. ostrzeżenie meteorologiczne : 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silne burze z gradem /2
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 15:00 dnia 16.06.2016 do godz. 06:00 dnia 17.06.2016
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %.
Więcej…
 
ZAADOPTUJ PSA
czwartek, 16 czerwca 2016
altBezdomne pieski porzucone na terenie Gminy Żukowice czekają na ludzi o dobrym sercu, którzy zechcą się nimi zaopiekować. Obecnie pod opieką głogowskiego stowarzyszenia pomocy zwierzętom AMICUS znajduje się 8 piesków czekających na adopcję.

Są to: Fordon, Roland, Kalif, Arnal, Deker, Segal, Dronek, Buczek.

Poniżej prezentujemy ich zdjęcia .
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
czwartek, 16 czerwca 2016
altObwieszczenia Wójta Gminy z dnia 16 czerwca 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Kamiona, Słone, Zabłocie i Żukowice w gminie Żukowice dla północnego fragmentu działki 581/4 w obrębie Żukowice.
Więcej…
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
środa, 15 czerwca 2016
altZaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty 30.000 EURO na: Wykonanie niezbędnej dokumentacji i operatów szacunkowych w celu sprzedaży lokali mieszkalnych w Brzegu Głogowskim, Nielubi i Bukwicy.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej  pocztą  na adres Gmina Żukowice, Żukowice 148, 67-231 Żukowice, w nieprzekraczalnym
Więcej…
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
środa, 15 czerwca 2016
altZaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty 30.000 EURO na: Wykonanie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Żukowice

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej  pocztą  na adres Gmina Żukowice, Żukowice 148, 67-231 Żukowice, w nieprzekraczalnym
Więcej…
 
ZAPRASZAMY NA TURNIEJ WSI GMINY ŻUKOWICE
wtorek, 14 czerwca 2016
altDnia 19 czerwca 2016 roku w Nielubi odbędzie się Turniej Wsi Gminy Żukowice o Puchar Wójta Gminy.

Serdecznie zapraszamy sołectwa do udziału w pikniku integracyjnym. Dla uczestników przygotowano wiele konkurencji sportowych i rozrywkowych. Również dla najmłodszych czeka wiele niespodzianek.

Zapraszamy w niedzielę do Nielubi – teren Boisko sportowe. Rozpoczęcie - godzina 15.00. Piknik zakończy zabawa taneczna.

Zgłoszenia drużyn będą przyjmowane do 15.06.2016r do godz 15:00.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 121
Top! Do góry