• czerna2.jpg
  • odra.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna1.jpg
  • chaber.jpg
Start
środa, 23 sierpnia 2017
DOŻYNKI GMINNE 2017
piątek, 11 sierpnia 2017
altWójt Gminy Żukowice - Krzysztof Wołoszyn 
serdecznie zaprasza Wszystkich mieszkańców
Gminy Żukowice na:
 
  
 
Dożynki Gminne,
które odbędą się w dniu
27 sierpnia 2017 r. w m. Szczepów.
 
 

 


Program uroczystości:
Więcej …
GMINA DOFINANSUJE BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
środa, 23 sierpnia 2017
altWójt Gminy Żukowice informuje, że został uruchomiony program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców na terenie Gminy Żukowice.
 
Zasady przyznawania dotacji:

1. O dofinansowanie mogą ubiegać się:
1) osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością, na której realizowane będzie przedsięwzięcie,
2) wspólnoty mieszkaniowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
 
2. Dotacja będzie udzielana na dofinansowanie inwestycji na nieruchomościach zabudowanych lub dla których zostało wydane ostateczne pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego, a które ze względów technicznych lub ekonomicznych nie mogą być podłączone do sieci kanalizacyjnej.
Więcej…
 
OGŁOSZENIE O AWARII
środa, 23 sierpnia 2017
altUrząd Gminy Żukowice informuje, iż w dniu: 
24.08.2017r. (czwartek) nastąpi przerwa w dostawie wody pitnej w godzinach:
 
od 09:00 do13:00
 
w miejscowości Kromolin w związku z pracami na sieci wodociągowej.
Więcej…
 
OGŁOSZENIE O AWARII
poniedziałek, 21 sierpnia 2017
altUrząd Gminy Żukowice informuje, iż w dniu 22.08.2017r. (wtorek) nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach:
 
od 10:00 do13:00
 
w miejscowości DOBRZEJOWICE (dot. nieruchomosci od  nr 20 do 45),  w związku  z montażem zaworu na przyłączu wodociągowym.
Więcej…
 
ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA: KONSERWACJA ROWU MELIORACYJNEGO SD-4 OBRĘB BRZEG GŁOGOWSKI”
poniedziałek, 21 sierpnia 2017
altRozpoczęły się prace polegające na wykoszeniu skarp rowu, odmuleniu dna rowu oraz uporządkowaniu terenu na długości 1 830 mb w obrębie Brzeg Głogowski.  Na ten cel Gmina Żukowice pozyskała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Koszt realizacji zadania to kwota 37.000,00  zł z czego dotacja to kwota 22.200,00, natomiast wkład własny gminy to 14.800,00 zł. Planowane zakończenie prac to trzecia dekada września 2017 r.
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
piątek, 18 sierpnia 2017
altIMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 18.08.2017 r. ostrzeżenie meteorologiczne : 

Zjawisko/Stopień zagrożenia:  Burze z gradem/2
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 22:00 dnia 18.08.2017 do godz. 08:00 dnia 19.08.2017
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Więcej…
 
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA CEZARY PRZYBYLSKI - INFORMUJE O PLANOWANYM REMONCIE DROGI 292 W BRZEGU GŁOGOWSKIM
czwartek, 17 sierpnia 2017
altW dniu dzisiejszym Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski wizytując Szkołę Podstawową w Brzegu Głogowskim na konferencji prasowej poinformował Wójta Gminy Żukowice Krzysztofa Wołoszyna, radnych i sołtysa wsi Brzeg Głogowski, iż mając na uwadze wieloletnie starania władz samorządu Gminy Żukowice oraz stan techniczny drogi Dolnośląska Służba Dróg i Kolei wyremontuje odcinek drogi 292 przebiegający przez miejscowość Brzeg Głogowski. Na  chwilę obecną przygotowywany jest Program Funkcjonalno Użytkowy i na jego podstawie ogłoszony zostanie jeszcze w tym roku przetarg na remont tej drogi.
Więcej…
 
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Z WIZYTĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRZEGU GŁOGOWSKIM
czwartek, 17 sierpnia 2017
altTrwają prace polegające na termomodernizacji i kompleksowym remoncie budynku Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim. W roku 2018 planowany jest kolejny etap termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Nielubi wraz z kompleksowym remontem tych obiektów. Gmina Żukowice na to zadanie pozyskała środki  finansowe z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.3 - efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym w kwocie prawie 2,3 mln zł. Wartość wszystkich prac do wykonania to kwota ponad 5 mln zł.

W dniu dzisiejszym z wizytą w Gminie Żukowice przebywał Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Cezary Przybylski, który wizytował plac budowy w Brzegu Głogowskim.
Więcej…
 
USUWANIE AZBESTU
środa, 16 sierpnia 2017
altZakończyły się prace związane z odbiorem i ważeniem  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice w 2017 roku. Wyroby zostały zabrane ze wszystkich zgłoszonych wniosków na ten rok z terenu Gminy. Prace wykonywała firma Renovo s.c. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski, 91-498 Łódź. Zebrano odpady w ilości 13,41 Mg i zostały one przetransportowane na specjalne składowisko, na którym zostaną zutylizowane.

Usuwanie azbestu było możliwe dzięki pozyskaniu dofinansowania wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości
Więcej…
 
STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM 2017/2018
środa, 16 sierpnia 2017
altWójt Gminy Żukowice informuje, iż można pobierać wnioski na stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2017/ 2018.

Wnioski będą do pobrania w tut. urzędzie w pokoju nr 7, na stronie internetowej tut. urzędu:  www.zukowice.pl , w szkołach na terenie gminy Żukowice oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Więcej…
 
GMINA ŻUKOWICE W CIENIU KOLEGIATY
środa, 16 sierpnia 2017
altWe wtorek 15 sierpnia 2017 roku pod głogowską Kolegiatą kolejny raz odbyły się uroczystości Święta Wniebowzięcia NMP, Święta Wojska Polskiego oraz Święta Folkloru i Tradycji Ziemi Głogowskiej „W cieniu Kolegiaty”.

W myśl idei tego święta, którym jest kultywowanie najpiękniejszych tradycji ludowych, każda z gmin powiatu głogowskiego przygotowała własne stoisko, gdzie można było podziwiać lokalne rękodzieła, a także skosztować różnych domowych wypieków i potraw. Stoisko  Gminy Żukowice przygotowane przez pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Nielubi cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, na którym znalazły się: kwiaty, owoce, zioła oraz rękodzieło. Dużą uwagą cieszyły się zdjęcia Gminy Żukowice zrobione z lotu ptaka.
Więcej…
 
SPOTKANIE INFORMACYJNE „WSPARCIE DLA RODZICÓW POWRACAJĄCYCH NA RYNEK PRACY”
poniedziałek, 14 sierpnia 2017
altPunkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza na bezpłatne spotkanie „WSPARCIE DLA RODZICÓW POWRACAJĄCYCH NA RYNEK PRACY”, którego tematem będą:

- DOFINANSOWANE SZKOLENIA I KURSY (m.in. kursy zawodowe, językowe, komputerowe),
- DOFINANSOWANIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PŁATNE STAŻE
Więcej…
 
XXXII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
poniedziałek, 14 sierpnia 2017
alt
W dniu 10 sierpnia br. odbyła się XXXII zwyczajna sesji Rady Gminy Żukowice na której podjęte zostały następujące uchwały:
Więcej…
 
WAKACJE Z RODZINĄ W M. DOMANIOWICE
poniedziałek, 14 sierpnia 2017
alt20 sierpnia roku 2017 o godzinie 16:00
w miejscowości Domaniowice odbędzie się
piknik rodzinny
pod patronatem Wójta Gminy Żukowice

pn. “Wakacje z rodziną”.
 
W programie zaplanowano gry i zabawy z udziałem animatorów, konkursy z nagrodami,  oraz poczęstunek.  
                        
    Serdecznie zapraszamy !!!
 
FESTYN Z OKAZJI DNIA NIELUBI
poniedziałek, 14 sierpnia 2017
altW dniu 12 sierpnia 2017r. Sołtys, Rada Sołecka i Radni wsi przygotowali festyn dla mieszkańców z okazji Dnia Nielubi. Podczas imprezy odbył się turniej ulic. Rywalizujące ze sobą drużyny wzięły udział w 4 konkurencjach, po dodatkowej rundzie zwyciężyła drużyna  ulicy nr 2. Nagroda główną był przechodni Puchar Wsi Nielubia. Wszyscy uczestnicy rywalizacji zostali nagrodzeni.

Atrakcją dla dzieci było malowanie twarzy i przejażdżka motocyklem. Nie zabrakło również strażaków z OSP Dobrzejowice i OSP Brzeg Głogowski, którzy uświetnili festyn swoim pokazem pierwszej pomocy oraz wozów strażackich. Dla uczestników festynu przygotowano darmowy poczęstunek m.in. kiełbaskę z grilla, domowe wypieki, chleb ze smalcem i ogórkiem, watę cukrową oraz napoje.
Więcej…
 
KOLEJNE POZYSKANE ŚRODKI NA DROGI – TYM RAZEM DANKOWICE
piątek, 11 sierpnia 2017
altWójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn informuje, iż Gmina Żukowice pozyskała kolejne ważne środki finansowe z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na przebudowę dróg gminnych, tym razem na zadanie pn.: „Odbudowa drogi w miejscowości Dankowice” w kwocie ponad 145.000,00 zł.

Przedmiotem zadania będzie przebudowa drogi nr 26  w m. Dankowice o łącznej długości 160 mb i szerokości 4m. Odbudowa tej drogi będzie polegała na zmianie nawierzchni z tłuczniowej na nawierzchnię z kostki betonowej kostki brukowej oraz wykonaniu poboczy.
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
piątek, 11 sierpnia 2017
altIMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 11.08.2017 r. ostrzeżenie meteorologiczne : 

Zjawisko/Stopień zagrożenia:  Burze z gradem/2
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 09:10 dnia 11.08.2017 do godz. 24:00 dnia 11.08.2017
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Więcej…
 
DOŻYNKI GMINNE 2017
piątek, 11 sierpnia 2017
altWójt Gminy Żukowice - Krzysztof Wołoszyn 
serdecznie zaprasza Wszystkich mieszkańców
Gminy Żukowice na:
 
  
 
Dożynki Gminne,
które odbędą się w dniu
27 sierpnia 2017 r. w m. Szczepów.
 
 

 


Program uroczystości:
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
czwartek, 10 sierpnia 2017
altNazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
OSTRZEŻENIE Nr 74
Zjawisko/Stopień zagrożeia: Burzez z gradem/3
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 18:00 dnia 10.08.2017 do godz. 05:30 dnia 11.08.2017
Więcej…
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
środa, 09 sierpnia 2017
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Żukowice

szczegóły wyboru oferty


 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
środa, 09 sierpnia 2017
Informacja o wyborze oferty na wykonanie operatów szcunkowych do sprzedaży nieruchomości Gminy Żukowice


szczegóły wyboru oferty
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 149
Top! Do góry