• rzepak.jpg
  • chaber.jpg
  • odra.jpg
  • czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
Start
czwartek, 21 czerwca 2018
ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY ŻUKOWICE Drukuj
czwartek, 29 czerwca 2017
altWójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za  rok 2016. Tak zdecydowali Radni Gminy Żukowice podczas sesji Rady Gminy Żukowice, która odbyła się w dniu 28.06.2017 r.. Radni pozytywnie ocenili pracę Wójta w 2016 r. i jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium.
 
Gratulacje oprócz Radnych Rady Gminy składali  kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Żukowice oraz Sołtysi. Dziękuję wszystkim radnym oraz sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy oraz dyrektorom i pracownikom wszystkich jednostek organizacyjnych. Wszyscy wspólnie wykonaliśmy bardzo dobrą pracę na rzecz mieszkańców Naszej Gminy i to absolutorium jest efektem tej pracy   – powiedział Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn

Pod koniec marca br. Wójt przekazał sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Żukowice wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury i informacją o stanie mienia. Dokument otrzymała Regionalna Izba Obrachunkowa, która opiniowała sprawozdania i Rada Gminy Żukowice. Na początku maja radni otrzymali sprawozdanie finansowe gminy za ubiegły rok. Regionalna Izba Obrachunkowa oraz  Komisja Rewizyjna Rady Gminy wydały pozytywną opinie o wykonaniu budżetu i nie wniosły żadnych uwag co do przedłożonych dokumentów.
 
Galeria zdjęć
 
 
Top! Do góry