• rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • chaber.jpg
Start
poniedziałek, 25 czerwca 2018
XXXIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE Drukuj
środa, 30 sierpnia 2017
altNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zwołuję na dzień 30 sierpnia 2017 r. godz. 16:00 XXXIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Żukowice  z  następującym porządkiem obrad:      
   
                 
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2017 rok.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowice.
6.    Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/171/2016 Rady Gminy Żukowice z dnia 26 września 2016 r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną  w ustawie o systemie oświaty, ustalenia ich źródeł i przeznaczenia.
7.    Zamknięcie sesji.
 
 
Top! Do góry