• rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • chaber.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
Start
poniedziałek, 25 czerwca 2018
STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM 2017/2018 Drukuj
środa, 06 września 2017
altWójt Gminy Żukowice informuje, iż można pobierać wnioski na stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2017/ 2018.

Wnioski będą do pobrania w tut. urzędzie w pokoju nr 7, na stronie internetowej tut. urzędu:  www.zukowice.pl , w szkołach na terenie gminy Żukowice oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Termin złożenia wniosków od 1 - 15 września 2017 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i pracowników służb społecznych  - 15 października 2017 r.

Przypomina się, że stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. 514 zł. netto na 1 osobę.

Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą przyjmowane!

Ogłoszenie
wniosek
 
Top! Do góry