• odra.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
  • chaber.jpg
Start
niedziela, 16 grudnia 2018
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE Drukuj
poniedziałek, 13 listopada 2017
altOgłoszenie Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie wyników konsultacji społecznych projektu: „Programu współpracy Gminy Żukowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.”

Treść ogłoszenia
 
Top! Do góry