• rzepak.jpg
  • odra.jpg
  • czerna2.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna1.jpg
Start
sobota, 23 lutego 2019
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2018 r. - 1 TERMIN DO 28 LUTEGO !! Drukuj
czwartek, 01 lutego 2018
altUprzejmie informujemy, że od 1 do 28 lutego 2018 r. rolnicy mogą składać w Urzędzie Gminy Żukowice wnioski  o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT  stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia  2018 r . w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 rok .

 
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi:
86 zł x ilość ha użytków rolnych
 
W 2018 roku stawka zwrotu wynosi 1,00 zł  na 1 litr zakupionego oleju napędowego.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można pobrać w Urzędzie Gminy pokój nr 6 lub ze strony internetowej www.zukowice.pl  

Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem tel. 076 831-42-41 wew. 43 lub osobiście w Urzędzie Gminy Żukowice – pokój nr 6.


Wniosek o zwrot podatku akcyzowego do pobrania

Oświadczenie, które każdy wnioskodawca winien złożyć wraz z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego.

Informacje pomocne do oświadczenia
 
 
 
Top! Do góry