ZAWIADOMIENIE - XXXIX ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE Drukuj
piątek, 02 lutego 2018
altZawiadamiam, że w dniu 08 lutego 2018 r.o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Żukowice odbędzie się XXXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad:1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
4.    Odpowiedzi na interpelacje.
5.    Sprawozdanie z działalności Powiatowej Izby Rolniczej w Głogowie za lata 2016-2017.
6.    Informacja o pracy Wójta Gminy między sesjami.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami sołectw: Kamiona i Słone.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2018 rok. 
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowice.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Żukowice w wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 21 ust. 1 ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Głogów.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
14.    Interpelacje radnych.
15.    Sprawy różne.
16.    Zamknięcie sesji.