• rzepak.jpg
  • czerna1.jpg
  • odra.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna2.jpg
Start
sobota, 23 lutego 2019
XXXIX ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE Drukuj
wtorek, 13 lutego 2018
alt
W dniu 8 lutego 2018 r. odbyła się XXXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice. Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
 

1.    Uchwałę Nr XXXIX/302/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami sołectw: Kamiona i Słone.
2.    Uchwałę Nr XXXIX/303/2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2018 rok. 
3.    Uchwałę Nr XXXIX/304/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowice.
4.    Uchwałę Nr XXXIX/305/2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji
z budżetu Gminy Żukowice w wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
5.    Uchwałę Nr XXXIX/306/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Głogów.
6.    Uchwałę Nr XXXIX/307/2018 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
7.    Uchwałę Nr XXXIX/308/2018 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 
 
Top! Do góry