• rzepak.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna2.jpg
Start
sobota, 23 lutego 2019
USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ŻUKOWICE Drukuj
wtorek, 13 lutego 2018
altGmina Żukowice, podobnie jak w latach poprzednich, zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację  zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice  w 2018 r.” W ramach zasad konkursu WFOŚiGW pokrywa 85% kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, natomiast pozostałe 15% kosztów dla osób fizycznych zostanie sfinansowane z budżetu Gminy Żukowice.

Dofinansowanie będzie dotyczyć pokrycia kosztów demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia zdemontowanych wyrobów azbestowych.

Do tutejszego urzędu wpłynęło 9 wniosków, z czego 6 dotyczy zabrania i unieszkodliwienia zdemontowanych już wyrobów w  ilości 5,00 Mg,  natomiast pozostałe 3 dodatkowo będą dotyczyć demontażu – 5,20 Mg. Szacunkowa ilość odpadów do unieszkodliwienia na 2018 r. wyniosła 10,20 Mg.

Przybliżona wartość  zadania będzie wynosi ponad  6.000,00 zł brutto, z czego wnioskowana dotacja wynosi 5.202,00 zł brutto, pozostałe koszty poniesione zostaną z budżetu Gminy Żukowice.

W ubiegłych latach skutecznie realizowaliśmy Program w Naszej Gminie, utylizując dziesiątki ton azbestu. Obecnie czekamy na rozpatrzenie wniosków przez WFOŚiGW.
 
 
Top! Do góry