• czerna2.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
  • chaber.jpg
Start
wtorek, 19 marca 2019
XLII SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE Drukuj
piątek, 01 czerwca 2018
alt
W dniu 29 maja 2018 r. odbyła się XLII zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice. Rada Gminy podjęła następujące uchwały:


1.    Uchwała Nr XLII/317/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w zasięgu obrębów Brzeg Głogowski, Czerna, Domaniowice, Dobrzejowice, Kromolin i Kłoda w gminie Żukowice – część I.
2.    Uchwała Nr XLII/318/2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2018 rok.
3.    Uchwała Nr XLII/319/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2021.
4.    Uchwała Nr XLII/320/2018 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach.
5.    Uchwała Nr XLII/321/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
6.    Uchwała Nr XLII/322/2018 w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żukowice”.
7.    Uchwała Nr XLII/323/2018 w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów i nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży.
8.    Uchwała Nr XLII/324/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w zakresie działki nr 405/3 w obrębie Brzeg Głogowski.
9.    Uchwała Nr XLII/325/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w zakresie działki nr 236/8 w obrębie Dobrzejowice.
10.    Uchwała Nr XLII/326/2018 w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzonych zmian w ustawie Prawo Łowieckie.

                                                              
                                                            Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                          Beata Stachak
 
 
Top! Do góry