• czerna2.jpg
  • odra.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna1.jpg
  • chaber.jpg
Start
wtorek, 19 marca 2019
GMINA ŻUKOWICE POZYSKAŁA KOLEJNE ŚRODKI NA ODBUDOWĘ DROGI W BRZEGU GŁOGOWSKIM Drukuj
wtorek, 12 czerwca 2018
altGmina Żukowice otrzymała kolejną promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, tym razem na przebudowę drogi gminnej na zadanie pn.: „Odbudowa drogi w miejscowości Brzeg Głogowski” w kwocie 193.000,00 zł. Gmina Żukowice jest w trakcie realizacji wykonywania dokumentacji projektowej przedmiotowej drogi i realizacja zadania jest głównie teraz uzależniona od uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień oraz pozwoleń.

Przedmiotem planowanego zadania jest przebudowa drogi o łącznej długości 131 m na szerokości 3,5m. W ramach zadania planowane jest wykonanie drogi o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej. Planuje się odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki podłużne i poprzeczne sprowadzające wody opadowe do kanalizacji deszczowej. 
 
Top! Do góry