• rzepak.jpg
  • czerna1.jpg
  • chaber.jpg
  • odra.jpg
  • czerna2.jpg
Start
sobota, 20 kwietnia 2019
ZBIERANIE DANYCH DO AKTUALIZACJI BAZY EMISJI CO2 Drukuj
czwartek, 08 listopada 2018
alt
Szanowni mieszkańcy!
 
W związku z przyjętym w 2016 r. Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żukowice konieczne jest zaktualizowanie danych dotyczących gospodarki energią w poszczególnych sektorach i obiektach gminy. Mając na uwadze powyższe, prosimy o wypełnienie ankiety podanej w załączniku.

Przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości gazów cieplarnianych i nie będą udostępniane publicznie. Opracowanie będzie zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji.

Ankiety należy przekazać do  Urzędu Gminy Żukowice pokój nr 13 (I piętro) do dnia 30 listopada 2018 r.

 
 
Top! Do góry