• czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
  • odra.jpg
  • chaber.jpg
Start
środa, 19 czerwca 2019
ZAWIADOMIENIE – III ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE Drukuj
sobota, 22 grudnia 2018
altZawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2018 r. o godz. 8:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Żukowicach odbędzie się III zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Odpowiedzi na interpelacje.
4.    Informacja o pracy Wójta między sesjami.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Żukowice na rok 2019.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2018 r.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowice.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2018 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żukowice na lata 2019-2028.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żukowice na 2019 rok.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Żukowice w wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Żukowice.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy Żukowice na 2019 rok.
14.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania dla wszystkich operatorów z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Żukowice.
15.    Interpelacje radnych.
16.    Sprawy różne.
17.    Zamknięcie sesji.
                                   

                                         Przewodniczący
                                           Rady Gminy
 
                                      /-/ Jarosław Szmidt
 
 
Top! Do góry