• odra.jpg
  • czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
  • chaber.jpg
Start
poniedziałek, 23 września 2019
ZAPISY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2019/2020 Drukuj
piątek, 01 marca 2019
altDyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Floriana w Brzegu Głogowskim i Dyrektor Szkoły Podstawowej im. KEN w Nielubi ogłaszają zapisy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020.

Obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dotyczy dzieci, które 2019 roku kończą 6 lat, obowiązek szkolny dotyczy dzieci, które w 2019 roku ukończą 7 roku życia (prawo dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej – na wniosek rodziców – mają także dzieci od 6 roku życia,pod warunkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej, w przypadku nieskorzystania przez dziecko z przygotowania przedszkolnego).

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 1 marca 2019 roku do 29 marca 2019 roku w sekretariacie szkoły, tam też można uzyskać dodatkowe informacje dotyczących zapisów.
 
Top! Do góry