• czerna2.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • chaber.jpg
  • rzepak.jpg
Start
sobota, 30 maja 2020
PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. NIELUBIA Drukuj
wtorek, 21 maja 2019
Trwają prace związane z przebudową drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Nielubia. Przebudowa drogi zakłada wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego na długości 210 m i szerokości 3,5 m wraz z obustronnym poboczem utwardzonym destruktem asfaltowym. Odwodnienie drogi będzie następowało powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne.

Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki środkom finansowym pozyskanym przez Gminę Żukowice z Województwa Dolnośląskiego w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie 21.000,00 zł. Całkowita wartość zadania szacowana jest na kwotę ponad 80.000,00 zł.

Poprawa parametrów przedmiotowej drogi wpłynie znacząco na jej funkcjonalność, a przede wszystkim zapewni rolnikom dojazd  do swych nieruchomości rolnych przez istniejący przejazd kolejowy.
 
Top! Do góry