• odra.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna1.jpg
Start
sobota, 30 maja 2020
STYPENDIA NAUKOWE ROZDANE ! Drukuj
piątek, 11 października 2019
W dniu wczorajszym tj. 10 października 2019 r. zostały rozdane stypendia Wójta Gminy dla uczniów z Gminy Żukowice za najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2018/2019.

Dyplomy uroczyście wręczyli Wójt Gminy Żukowice - Krzysztof Wołoszyn oraz Dyrektorzy Szkół Podstawowych Pani Ewa Chlebicka oraz Pani Katarzyna Kraus.

Stypendia przyznane zostały po raz szósty. Aby uzyskać stypendium uczniowie musieli spełnić wymagania zawarte w uchwale Nr XLII/323/2018 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie „Regulaminu przyznawania stypendiów i nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży”:

1) w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen z obowiązujących zajęć edukacyjnych co najmniej 5,0 oraz wzorową ocenę z zachowania,
2) w przypadku uczniów kończących klasy VIII szkoły podstawowej i ostatnią klasę gimnazjum uzyskali średnią ocen lub wynik z egzaminu kończącego szkołę na poziomie minimum 90% maksymalnej liczby punktów.

Stypendia naukowe stanowiły wyróżnienie za trud i wysiłek włożony w osiągnięcie wysokich wyników w nauce oraz stanowiły motywację do odnoszenia dalszych sukcesów.

Średnia ocen w wysokości 5,0 jest poprzeczką bardzo wysoką i osiągają je uczniowie uzdolnieni wszechstronnie. Wśród tegorocznych stypendystów byli i tacy, którzy stypendium odebrali już po raz kolejny.

Za wyniki w nauce w roku szkolnym 2018/2019 Wójt Gminy przyznał stypendium łącznie aż 30-tu uczniom. Wśród stypendystów znaleźli się uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej w Nielubi i Brzegu Głogowskim oraz Szkół Podstawowych w Bytomiu Odrzańskim, Lubinie i Głogowie, a także uczniowie ostatniego rocznika Gimnazjum w Głogowie i Bytomiu Odrzańskim.

Stypendia są przyznawane dla młodzieży z terenu gminy niezależnie od szkoły do jakiej uczęszczają.

Wójt Gminy wręczył wyróżnionym uczniom nagrodę pieniężną, dyplom oraz upominek, natomiast do rąk rodziców trafił list gratulacyjny.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy tak wysokich wyników i życzymy kolejnych sukcesów.

GALERIA ZDJĘĆ CZ. 1

GALERIA ZDJĘĆ CZ. 2

 
 
Top! Do góry