INFORMACJA O WYŁONIENIU WYKONAWCY Drukuj
wtorek, 06 maja 2014
INFORMACJA O WYŁONIENIU WYKONAWCY NA USUWANIE WYROBÓW AZBESTOWYCH Z TERENU GMINY ŻUKOWICE

Wójt Gminy Żukowice informuje, iż w ramach dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu, w postępowaniu prowadzonym trybie zaproszenia do składania ofert na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., 907 ze zm.), na zadanie pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice”, wyłoniono wykonawcę:
„EXITO” Grzegorz Marek ul. Wełniany Rynek 12/4, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Zaoferowana wartość przedmiotu zamówienia: 28 260,00 zł brutto.
Oferta została wybrana zgodnie z kryterium najniższej ceny.
Przypominamy, że Gmina Żukowice otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice” Wobec powyższego, będzie możliwe sfinansowanie mieszkańcom naszej gminy (Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2014 r.) usługi usuwania wyrobów zawierających azbest, polegającej na: 1) demontażu wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i unieszkodliwieniem powstałego odpadu na przystosowanym składowisku, 2) usuwaniu wyrobów zawierających azbest złożonych na posesji wraz z transportem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składowisku.