• rzepak.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna2.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
Start
niedziela, 27 maja 2018
AzbestZAPYTANIE CENOWE - USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Drukuj
poniedziałek, 14 kwietnia 2014
Gmina Żukowice zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żukowice”, w 2014 roku.

Oferty należy składać pisemnie do dnia 25 kwietnia 2014 r., w sekretariacie Urzędu
Gminy Żukowice, 67-231 Żukowice 148.
Więcej…
 
DOFINANSOWANIE Z WFOŚiGW WE WROCŁAWIU NA USUWANIE WYROBÓW AZBESTOWYCH Z TERENU GMINY ŻUKOWICE Drukuj
czwartek, 13 marca 2014

Informujemy, że Gmina Żukowice otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowsika i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice” w kwocie 42.500,00 zł. Łączna wartość zadania wyniesie 50.000,00 zł. Wobec powyższego, będzie możliwe sfinansowanie mieszkańcom naszej gminy (Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2014 r.) usługi usuwania wyrobów zawierających azbest, polegającej na: 1) demontażu wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i unieszkodliwieniem powstałego odpadu na przystosowanym składowisku, 2) usuwaniu wyrobów zawierających azbest złożonych na posesji wraz z transportem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składowisku. Jednocześnie informujemy, że dnia 25 marca br. o godzinie 10.00 zostanie zorganizowane spotkanie w siedzibie Urzędu Gminy Żukowice z Wnioskodawcami, w celu przeprowadzenia sprawnej realizacji przedsięwzięcia polegającego na usunięciu azbestu. Serdecznie zapraszamy Wnioskodawców.

 
NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA 2014 ROK!!! Drukuj
czwartek, 02 stycznia 2014

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił nabór wniosków w ramach programu "Program priorytetowy NFOŚiGW cz. 2) usuwanie wyrobów zawierających azbest".
W przypadku otrzymania środków finansowych przez Gminę Żukowice, w ramach konkursu WFOŚiGW pokryje 85% kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, natomiast pozostałe 15% kosztów dla osób fizycznych zostanie sfinansowane z budżetu Gminy Żukowice.

Dofinansowanie będzie dotyczyć pokrycia kosztów demontażu, zbierania, transportu i utylizacji zdemontowanych wyrobów azbestowych, nie będzie natomiast obejmować zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice planuje się zrealizować w 2014 roku, a warunkiem wykonania ww. usługi jest złożenie przez zainteresowanych właścicieli lub zarządców nieruchomości poprawnie wypełnionego wniosku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2014 r. Wnioski i dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Żukowice, 67-231 Żukowice 148, w pokoju  13 na I piętrze, telefon 76 831 42 41, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Więcej…
 
PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Drukuj
czwartek, 17 października 2013
Informujemy, że zostało zakończone zadanie, polegające na opracowaniu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice oraz inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest wraz z wprowadzeniem danych z inwentaryzacji do Bazy Azbestowej.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 3
Top! Do góry