• odra.jpg
  • rzepak.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
Start
niedziela, 27 maja 2018
AzbestNABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2016 ROKU Drukuj
wtorek, 05 stycznia 2016
altWójt Gminy Żukowice informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił konkursowy nabór wnioskówna rok 2016 w ramach programu: Program priorytetowy NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. W przypadku otrzymania środków finansowych przez Gminę Żukowice, w ramach konkursu WFOŚiGW pokryje 85% kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, natomiast pozostałe 15% kosztów dla osób fizycznych zostanie sfinansowane z budżetu Gminy Żukowice. UWAGA – Gmina nie będzie finansować 15% kosztów osobom prowadzącym działalność gospodarczą.
Więcej…
 
NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Drukuj
środa, 07 stycznia 2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił nabór wniosków w ramach programu "Program priorytetowy NFOŚiGW cz. 2) usuwanie wyrobów zawierających azbest".

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice planuje się zrealizować w 2015 roku, a warunkiem wykonania ww. usługi jest złożenie przez zainteresowanych właścicieli lub zarządców nieruchomości poprawnie wypełnionego wniosku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
12 stycznia 2015 r.

W przypadku otrzymania środków finansowych przez Gminę Żukowice, w ramach konkursu WFOŚiGW pokryje 85% kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, natomiast pozostałe 15% kosztów dla osób fizycznych zostanie sfinansowane z budżetu Gminy Żukowice.
Więcej…
 
MNIEJ AZBESTU NA TERENIE GMINY I ETAP Drukuj
czwartek, 09 października 2014
Został zakończony I etap usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice. Przedmiotowe zadanie polegało na demontażu wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i unieszkodliwieniem powstałego odpadu na przystosowanym składowisku oraz usuwaniu wyrobów zawierających azbest złożonych na posesji wraz z transportem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składowisku.
 
Prace obejmowały usunięcie wyrobów azbestowych z obiektów i posesji osób fizycznych, a także obiektów użyteczności publicznych będących w zarządzie gminy Żukowice. W wyniku realizacji przedmiotowego zadania uzyskano efekt ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 42,47 Mg wyrobów zawierających azbest. Gmina Żukowice otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochronoy Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację w/w zadania w kwocie 16 069,21 zł, natomiast całkowity koszt zadania wyniósł 18 904,97 zł.
Więcej…
 
TRWAJĄ PRACE USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY ŻUKOWICE Drukuj
piątek, 12 września 2014
Trwają prace, polegające na „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice”.

Przedmiotowe prace polegają na:
1) demontażu, opakowaniu, załadunku i transporcie na przystosowane do tego celu składowisko odpadów wyrobów zawierających azbest, w przewidywanej ilości ok. 30,00 Mg,
2) opakowaniu, załadunku i transporcie na przystosowane do tego celu składowisko odpadów zalegających na nieruchomościach wyrobów i odpadów zawierających azbest, w przewidywanej ilości ok. 32,50 Mg,

Wartość całego zadania to kwota 28 260,00 zł z czego 85 % to środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Planowany termin zakończenia prac – 30 września 2014 r.
 
INFORMACJA O WYŁONIENIU WYKONAWCY Drukuj
wtorek, 06 maja 2014
INFORMACJA O WYŁONIENIU WYKONAWCY NA USUWANIE WYROBÓW AZBESTOWYCH Z TERENU GMINY ŻUKOWICE

Wójt Gminy Żukowice informuje, iż w ramach dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu, w postępowaniu prowadzonym trybie zaproszenia do składania ofert na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., 907 ze zm.), na zadanie pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice”, wyłoniono wykonawcę:
„EXITO” Grzegorz Marek ul. Wełniany Rynek 12/4, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Zaoferowana wartość przedmiotu zamówienia: 28 260,00 zł brutto.
Oferta została wybrana zgodnie z kryterium najniższej ceny.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 3
Top! Do góry