• chaber.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
  • odra.jpg
Start
poniedziałek, 23 września 2019
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE
piątek, 13 września 2019
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowice. 

Z projektem studium można zapoznać się w Urzędzie Gminy Żukowice w dniach 13 września 2019 r. do 11 października 2019 w godzinach 7.00 do 14.00.
Więcej …
GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY.
czwartek, 28 czerwca 2012

Na podstawie art.30 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm)
oraz art.9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz.U. Z 2005 r. Nr 180, poz.1493 z późn. zm.)

Wójt Gminy Żukowice
powołał w październiku 2011 r.

GMINNY   ZESPÓŁ   INTERDYSCYPLINARNY

w skład którego wchodzą przedstawiciele

1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowicach z/s w Nielubi
2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
3. Komendy Powiatowej Policji
4. Praktyki lekarza rodzinnego
5. Sądu Rejonowego w Głogowie – kurator
6. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nielubi
7. Szkoły Podstawoej im. Komisji Edukacji Narodowej w Nielubi
8. Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim 

PLIKI DO POBRANIA: 

PODSTAWA PRAWNA

JAK UZYSKAĆ POMOC

WARTO WIEDZIEĆ>

 
Top! Do góry