• odra.jpg
  • czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna1.jpg
Start
sobota, 21 kwietnia 2018
AzbestNABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2017 ROKU!!! Drukuj
czwartek, 22 grudnia 2016
Wójt Gminy Żukowice informuje, że podobnie jak w latach poprzednich, istnieje możliwość pozyskania przez gminę dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który ogłosił konkursowy nabór wniosków na rok 2017 w ramach programu: Program priorytetowy NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. W przypadku otrzymania środków finansowych przez Gminę Żukowice, w ramach konkursu WFOŚiGW pokryje 85% kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, natomiast pozostałe 15% kosztów dla osób fizycznych zostanie sfinansowane z budżetu Gminy Żukowice.

UWAGA – Gmina nie będzie finansować 15% kosztów osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

Dofinansowanie będzie dotyczyć pokrycia kosztów demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia zdemontowanych wyrobów azbestowych, nie będzie natomiast obejmować zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego.
Więcej…
 
MNIEJ AZBESTU NA TERENIE GMINY Drukuj
środa, 21 września 2016
altWójt Gminy Żukowice informuje, że zostało zakończone zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice” w 2016 roku.

Przedmiotowe zadanie polegało na demontażu wyrobów zawierających azbest  wraz z transportem i unieszkodliwieniem powstałego odpadu na przystosowanym składowisku oraz zebraniu wyrobów zawierających azbest złożonych na posesjach wraz z transportem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składowisku.
Więcej…
 
TRWAJĄ PRACE USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY ŻUKOWICE Drukuj
poniedziałek, 13 czerwca 2016
altTrwają prace, polegające na „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice” w roku 2016. Wyroby zawierające azbest zostaną usunięte z terenu 10 nieruchomości. Prace będą polegały na:
Więcej…
 
USUWANIE AZBESTU Z TERENU GMINY ŻUKOWICE W ROKU 2016 Drukuj
środa, 27 kwietnia 2016
altWójt Gminy Żukowice informuje, że dnia 20 kwietnia 2016 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice” w roku 2016.
 
Wykonawcą prac wybranym w drodze postępowania „zaproszenie do składania ofert” jest firma „7A” Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Władysław Bakinowski, Obora ul. Różana 11, 59-335 Lubin. Wartość zadania wynosi 17.904,24 zł brutto za demontaż i zebranie 36 Mg płyt cementowo-azbestowych.
Więcej…
 
DOFINANSOWANIE Z WFOŚiGW WE WROCŁAWIU NA USUWANIE WYROBÓW AZBESTOWYCH Z TERENU GMINY ŻUKOWICE Drukuj
poniedziałek, 21 marca 2016
altInformujemy, że w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie p.t.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” Gmina Żukowice otrzymała dofinansowanie na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice” w 2016 roku w kwocie 18.360,00 zł. Łączna wartość zadania wyniesie 21.600,00 zł.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3
Top! Do góry