• czerna2.jpg
  • odra.jpg
  • rzepak.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna1.jpg
Start
poniedziałek, 20 sierpnia 2018
Zapraszamy na Dożynki Gminne 2018
piątek, 03 sierpnia 2018
alt
SPOTKANIE INFORMACYJNE „DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (MŚP)”
wtorek, 17 kwietnia 2018
altPunkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza na bezpłatne spotkanie, którego tematem będą:

•    DOTACJE NA WPROWADZENIE NOWEJ USŁUGI/PRODUKTU (DZIAŁANIE 1.5 RPO WD)
•    KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE (Z PREMIĄ/SPŁATĄ CZĘŚCI KREDYTU-DZIAŁANIE 3.2.2 POIR)
Więcej…
 
XXXVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
wtorek, 17 kwietnia 2018
altNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)  zwołuję na dzień 19 kwietnia 2018 r. godz. 15:30 XLI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Żukowice, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Żukowice, z następującym porządkiem obrad:  
Więcej…
 
INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ
wtorek, 17 kwietnia 2018
Szanowni Mieszkańcy Gminy Żukowice

altSejm RP uchwalił a Prezydent RP podpisał nowe Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566 ze zm.), które obowiązuje od dnia 01.01.2018r. Ustawa ta zobowiązała Wójta do określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Opłacie podlegają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 robót i obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mają wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji deszczowej otwartej lub zamkniętej.
Więcej…
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
piątek, 13 kwietnia 2018
altZaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty 30.000 EURO na: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.: „Przebudowa przepustu drogowego pod drogą gminną 100042 D (dz. nr 134 obręb Bukwica) w m. Bukwica, gm. Żukowice”
Więcej…
 
PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW
piątek, 13 kwietnia 2018
altAgencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. jako Lider Projektu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW”. Projekt ten przewiduje wsparcie przedsiębiorców z sektora MMŚP z wykorzystaniem BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/)

CEL PROJEKTU:

Projekt ma na celu wsparcie przedsiębiorców z sektora MMŚP z terenu Dolnego Śląska oraz ich pracowników w formie doradztwa w zakresie określenia ich potrzeb rozwojowych i korzystania z Bazy Usług Rozwojowych oraz dofinansowania MMŚP wybranych usług rozwojowych pozwalających w szczególności na nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji osób pracujących, usprawnienie procesów lub obszarów działania przedsiębiorstwa bądź częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności.
Więcej…
 
GMINA ŻUKOWICE POZYSKAŁA ŚRODKI NA PRZEBUDOWĘ DROGI W M. KAMIONA
czwartek, 12 kwietnia 2018
altWójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn informuje, iż Gmina Żukowice pozyskała środki finansowe z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na przebudowę drogi gminnej na zadanie pn.: „Odbudowa drogi w miejscowości Kamiona dz. nr 147, 120/9 w km 00+000-00+549, gmina Żukowice [Intensywne opady deszczu czerwiec 2016 r.]” w kwocie ponad 643.000,00 zł. Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi w m. Kamiona o łącznej długości ok. 550 mb na szerokości od 4,5 do 5m. Zakres remontu drogi obejmuje przebudowę w nowej nawierzchni asfaltowej wraz krawężnikami, poboczem oraz modernizacją kanalizacji deszczowej. Droga ma być odwadniana powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne sprowadzające wody opadowe do istniejącej kanalizacji deszczowej. Ponadto zaplanowano remont skrzyżowania z drogą powiatową oraz wykonanie chodników.
Więcej…
 
KGHM URUCHAMIA INFOLINIĘ
środa, 11 kwietnia 2018
altW związku z informacją otrzymaną z Departamentu Komunikacji i CSR KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, na prośbę KGHM - Wójt Gminy Żukowice przekazuje do wiadomości mieszkańców informację, że przez KGHM Polska Miedź S.A. uruchomiona została infolinia dla mieszkańców przed konsultacjami społecznymi w dniu 22 kwietnia 2018 r. Infolinia dla mieszkańców Słone i Kamiona uruchomiona została w sprawie propozycji współpracy KGHM.

W dniach od 11 kwietnia 2018 r. do 22 kwietnia 2018 r. w godzinach od 12:00 – 18:00  pod numerami telefonów 76 747 89 78, 76 747 89 76 pracownicy KGHM czekają na telefony w sprawie propozycji współpracy.
 
POWOŁANIE KOMISJI DS. KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
środa, 11 kwietnia 2018
altWójt Gminy Żukowice informuje, że Zarządzeniem Nr 16/2018 z dnia 09 kwietnia 2018 r. dla przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw: Kamiona i Słone w dniu 22 kwietnia 2018 r. powołane zostały komisje:
 
Więcej…
 
SPOTKANIE Z DIETETYKIEM W RAMACH „FIT MANIA PROJEKT"
środa, 11 kwietnia 2018
alt9 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie w ramach Fit Mania Projekt organizowanego przez Klub Aktywnych Kobiet w Nielubi przy współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Nielubi.

Na spotkanie zaproszona została pani dietetyk, która zapoznała uczestniczki z zasadami zdrowego odżywiania, z piramidą żywienia oraz o błędach popełnianych przy stosowaniu diet. Dla uczestników oprócz wykładu i prezentacji przygotowywane były świeżo wyciskane soki owocowe i warzywne.
Więcej…
 
W CZERNEJ POWSTANIE ODRZAŃSKA STREFA AKTYWNOŚCI !
wtorek, 10 kwietnia 2018
altGmina Żukowice pozyskała kolejne środki finansowe tym razem na realizację projektu pn. „Budowa Odrzańskiej Strefy Aktywności w m. Czerna, gmina Żukowice”.

W wyniku ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018”, w miejscowości Czerna powstanie ogólnodostępne miejsce rekreacyjno-sportowe w skład którego będą wchodzić: plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz edukacyjne gry terenowe.

Ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs związany był z trwającym Dolnośląskim Rokiem Odry. Dolnośląskie gminy mogły uzyskać dofinansowanie na wnioski dotyczące budowy małej infrastruktury związanej bezpośrednio lub pośrednio z rzeką Odrą, innymi rzekami lub zbiornikami wodnymi w naszym regionie. W konkursie brało udział 69 gmin – 22 z nich otrzymało wsparcie finansowe. Wniosek przygotowany przez Gminę otrzymał dofinansowanie w kwocie 49.000,00 zł, zajmując siódme miejsce na liście rankingowej projektów w województwie dolnośląskim.
Więcej…
 
KAMPANIA ADOPCYJNA „PRZYGARNIJ PSA”
poniedziałek, 09 kwietnia 2018
altWójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn informuje, że w związku z przyjęciem przez Radę Gminy Żukowice Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żukowice w 2018 roku ruszyła kampania adopcyjna pn. „Przygarnij Psa”. Celem tego działania jest idea mająca na celu jak najszybsze znalezienie domu dla zwierzęcia, po jego umieszczeniu w schronisku. Program został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Głogowie, organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz koła łowieckie, działające na terenie gminy Żukowice.
Więcej…
 
GMINA POZYSKAŁA ŚRODKI FINANSOWE NA DROGĘ DO M. MIERZÓW
piątek, 06 kwietnia 2018
altWójt Gminy Żukowice informuje, iż Gmina Żukowice pozyskała kolejne środki finansowe tym razem na realizację remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mierzów. Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr XLV/1529/18 z dnia 22.03.2018 przyznał dotację celową dla gminy Żukowice w kwocie 92.000,00 zł na realizację tego zadania. Dotacja stanowić będzie dofinansowanie remontu odcinka drogi dojazdowej od drogi powiatowej 1153 D w kierunku miejscowości Mierzów. Na dzień dzisiejszy odcinek tej drogi jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga pilnego remontu. Planowany termin wykonania zadania to czerwiec - lipiec 2018 roku.
Więcej…
 
XIV KONKURS WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W LEGNICY, "UCZĘ SIĘ BEZPIECZNIE ŻYĆ"
czwartek, 05 kwietnia 2018
altW dniu 04.04.2018 r. uczniowie z kl. 0, III; oraz kl. V i VI Szkoły Podstawowej im. św. Floriana w Brzegu Głogowskim wzięli udział w XIV konkursie wiedzy o bezpieczeństwie dla dzieci i młodzieży w Legnicy, "Uczę się bezpiecznie żyć". Uczestnicy w kategoriach wiekowych dla dzieci przedszkolnych, klas I-III, oraz IV-VI, rozwiązywali praktyczne problemy zainscenizowane na stacjach i zadaniach konkursowych z bezpiecznego i aktywnego wypoczynku, ochrony przyrody, ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, energii i energetyki, bezpieczeństwa ekologicznego dnia codziennego.
Więcej…
 
POWIATOWY KONKURS LITERACKI „KSIĄŻKA MOIM NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM”
czwartek, 05 kwietnia 2018
alt5 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 12 w Głogowie nastąpiło rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Literackiego pt. „Książka moim najlepszym przyjacielem”. W tym roku szkolnym uczestnicy konkursu mieli za zadanie napisać list do ulubionego bohater literackiego. Wśród uczniów wyróżnionych znalazła się Karolina Pieńko, uczennica klasy V Szkoły Podstawowej im. św. Floriana w Brzegu Głogowskim, która napisała swój list do Neli, małej reporterki, autorki serii książek podróżniczych.
Więcej…
 
RUSZAJĄ EPICENTRA SENIOR LIFE! TRWA REKRUTACJA!
środa, 04 kwietnia 2018
altFundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” ogłasza nabór do projektu pn. „EpiCENTRUM Senior Life”. Projekt otrzymał wsparcie ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Celem projektu jest rozwój i upowszechnianie usług społecznych wśród 50 seniorów w wieku 60+ z powiatów żagańskiego, nowosolskiego, głogowskiego i polkowickiego w okresie od marca do grudnia 2018r. dzięki którym rozwinie się system wsparcia zaspokajający potrzeby osób w podeszłym wieku, w szczególności osób o ograniczonej samodzielności.
Więcej…
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
wtorek, 03 kwietnia 2018
altZaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty 30.000 EURO na: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice".

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub  pocztą  na adres Gmina Żukowice, Żukowice 148, 67-231 Żukowice 
Więcej…
 
PIERWSZE ZAJĘCIA FITNESS W RAMACH PROJEKTU „FIT MANIA PROJEKT"
wtorek, 03 kwietnia 2018
altZa nami pierwsze zajęcia fitness zorganizowane w ramach Fit Mania Projekt. Pierwszy trening odbył się 27 marca w Nielubi, a następnego dnia w Brzegu Głogowskim. Uczestniczki z zapałem i uśmiechem na ustach przystąpiły do ćwiczeń. 

Organizatorem zajęć jest Klub Aktywnych Kobiet z Nielubi oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Nielubi. 
Więcej…
 
DOFINANSOWANIE Z WFOŚiGW WE WROCŁAWIU NA USUWANIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ŻUKOWICE
wtorek, 03 kwietnia 2018
altWójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn informuje, że w ramach konkursowego naboru wniosków związanych z usuwaniem azbestu na rok 2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina Żukowice otrzymała dofinansowanie na realizację zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice” w 2018 roku.
Uprzejmie informujemy, że wszyscy mieszkańcy Gminy Żukowice, którzy złożyli wnioski do Urzędu do 19 stycznia 2018 na usunięcie azbestu otrzymają dofinansowanie do tego zadania. W ramach zadania usługa będzie polegała na:
Więcej…
 
ŻYCZENIA WIELKANOCNE
piątek, 30 marca 2018
alt
 
XL ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
piątek, 30 marca 2018
alt
W dniu 29 marca 2018 r. odbyła się XL zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice. Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 170
Top! Do góry