• chaber.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
Start
sobota, 25 maja 2019
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU GMINY W ŻUKOWICACH
piątek, 28 grudnia 2018
alt
Szanowni Państwo
. Uprzejmie informuje, że:

•    w Sylwestra - 31 grudnia 2018 roku
Urząd Gminy Żukowice czynny będzie w godzinach od 7:30 do 13:00

•    KASA Urzędu będzie w tym dniu nieczynna
 
 
PRZEBUDOWA SCHODÓW DO ŚWIETLICY W M.DOBRZEJOWICE
piątek, 28 grudnia 2018
altZakończono i rozliczono zadanie pn. „Przebudowa schodów do świetlicy w m. Dobrzejowice". Zadanie polegało na przebudowie istniejących schodów wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Dotychczasowe dojście było w złym stanie technicznym, popękane i odpadające płytki oraz tynk stanowiły zagrożenie dla osób poruszających się po schodach. W chwili obecnej dojście zostało wykonane z kostki brukowej, wydłużony został podjazd dla osób niepełnosprawnych zgodnie z wszelkimi przepisami. Wykonanie tych prac znacznie poprawiło bezpieczeństwo i estetykę dojścia do budynku świetlicy. Wartość zadania to kwota blisko 40 000,00 zł.

Galeria zdjęć
 
OGŁOSZENIE - PRZERWA W DOSTAWIE WODY
piątek, 28 grudnia 2018
altUrząd Gminy Żukowice informuje,

iż w dniu 29.12.2018r. (SOBOTA)
w godzinach od 08:45 do 14:00

nastąpi przerwa w dostawie wody
w miejscowościach:   DANKOWICE, BUKWICA
Więcej…
 
W RAMACH „ODNOWY DOLNOŚLĄSKIEJ WSI” ŚWIETLICA WIEJSKA W KROMOLINIE ZYSKAŁA NOWĄ WINDĘ TOWAROWĄ
czwartek, 27 grudnia 2018
altZostało zakończone zadanie polegające na montażu windy towarowej o napędzie hydraulicznym oraz udźwigu 100 kg umożliwiającej transport żywności pomiędzy piętrami w świetlicy wiejskiej w Kromolinie. Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2018 roku.

Przyjęte rozwiązania znacznie usprawnią komunikację pomiędzy strategicznymi pomieszczeniami w świetlicy wiejskiej, tj. między kuchnią znajdującą się na I piętrze, a salą główną znajdującą się na parterze oraz zwiększy bezpieczeństwo korzystających z obiektu. Nowa winda towarowa z pewnością usprawni prace przy organizacji niejednej uroczystości oraz wpłynie na poprawę funkcjonalno-użytkową obiektu.
Więcej…
 
SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU Z SP NIELUBIA
czwartek, 27 grudnia 2018
altSzkolny Klub Wolontariatu działający w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Nielubi jak co roku zorganizował szereg akcji wspierania potrzebujących. Szkolni wolontariusze zorganizowali zbiórkę karmy pod hasłem "Podaj łapę", akcję "Dzieci dzieciom"-przekazanie podarunków dla dzieci z domu dziecka w Głogowie. Włączylismy się także w ogólnopolskie akcje, np. w ramach przeciwdziałania fonoholozmowi uczniowie pisali kartki świąteczne dla osób samotnych i starszych. Braliśmy udział w zbiórce publicznej na rzecz Fundacji "Z serca dla serca", której celem było zebranie funduszy na budowę Domu Hospicyjnego dla dzieci w Zaleszanach. Zebraliśmy i przekazaliśmy na konto Fundacji kwotę 782.93 zł. Prowadziliśmy także sprzedaż kartek świątecznych na rzecz Stowarzyszenia Sursum Cora, udało się zebrać kwotę 137, 60 zł. Nasza szkoła wzięła także udział w akcji Góra Grosza, której celem jest pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nasze akcje oraz podzielili się z potrzebującymi.
Więcej…
 
ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE Z JASEŁKAMI W BRZEGU GŁOGOWSKIM
środa, 26 grudnia 2018
altDnia 21 grudnia 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Brzegu Głogowskim odbyło się spotkanie pn. „Świąteczne spotkanie z Jasełkami„.  Spotkanie miało na celu integrację mieszkańców Brzegu Głogowskiego w ramach tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych.

Na spotkanie przybyli również zaproszenie goście: Wójt Gminy Żukowice p.Krzysztof Wołoszyn, Przewodniczący Rady Gminy p.Jarosław Szmidt, ks. Proboszcz Edward Białas, Prezes ZGOSP p. Ryszard Kondraciuk, Prezes OSP Brzeg Głogowski p. Krzysztof Nagi oraz Radni i Sołtysi z Gminy Żukowice.
Więcej…
 
ŻYCZENIA ŚWIATECZNE
poniedziałek, 24 grudnia 2018
alt
 
ZAWIADOMIENIE – III ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
sobota, 22 grudnia 2018
altZawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2018 r. o godz. 8:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Żukowicach odbędzie się III zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad:
Więcej…
 
W SP NIELUBIA UCZNIOWIE JUŻ DRUGI ROK PODNOSZĄ SWOJE KOMPETENCJE DZIĘKI POZYSKANYM FUNDUSZOM UNIJNYM
piątek, 21 grudnia 2018
altW Szkole Podstawowej w Nielubi już kolejny rok realizowane są z zajęcia w ramach  projektu „Kompetencje na miarę XXI wieku – gmina Żukowice stawia na edukację”. Prowadzone zajęcia mają charakter zarówno rewalidacyjny jak i rozwijający. Uczestnicy zajęć mają okazję w sposób niekonwencjonalny poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności, gdyż katalog zajęć jest bardzo szeroki i obejmuje lekcje dostosowane do potrzeb uczniów, podczas których wykorzystywane są nowoczesne metody nauczania poprzez eksperymenty pobudzające do kreatywnego myślenia. 

Dodatkowym elementem wzbogacającym projekt są wycieczki edukacyjne, które mają za zadanie poszerzyć krąg zainteresowań dzieci i młodzieży o aspekty, których nauka w budynku szkoły nie byłaby możliwa. Uczniowie wzięli już udział w wyjazdach terenowych do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz do Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze.
Więcej…
 
WARSZTATY STROIKÓW I OZDÓB BOŻONARODZENIOWYCH
piątek, 21 grudnia 2018
altStroiki świąteczne to bardzo popularne ozdoby bożonarodzeniowe. Podstawą tradycyjnego stroika świątecznego są gałązki igliwia (świerka, jodły, sosny). Dodatki, które dobierzemy zależą tylko od naszej kreatywności i wyobraźni. Do stroików możemy dodać szyszki, orzechy włoskie, wstążki, ozdoby choinkowe, szczególnie bombki, które efektownie odbijają światło, świece. Taka wcześniej przygotowana ozdoba nie tylko efektownie udekorują mieszkanie ale nawet balkon lub ogród.
Więcej…
 
PODSUMOWANIE PROJEKTU „BARWY TAŃCA”
czwartek, 20 grudnia 2018
alt„Barwy tańca” pod takim tytułem od września do grudnia br. na terenie naszej gminy były prowadzone zajęcia taneczno-ruchowe. Organizatorem warsztatów była Grupa Kreatywni w Żukowicach przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Nielubi oraz Gminą Żukowice . W zajęciach brało udział 20 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Nielubi oraz 20 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim. Uczniowie każdej ze szkół spotykali się raz w tygodniu, aby spożytkować nadmiar nagromadzonej energii w przyjaznym otoczeniu oraz kształtować poczucie rytmu i estetykę ruchu.
 
Warsztaty taneczne były prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora tańca w formie wesołej zabawy z tańcem, połączonej z nauką podstaw różnych technik tanecznych. Zajęcia odbywały się przy różnym rodzaju muzyki dostosowanej do upodobań dzieci. Głównym celem projektu było zachęcenie dzieci i młodzieży do nauki tańca grupowego, improwizacji ruchowej i wyrażania swoich emocji poprzez taniec.
Więcej…
 
OSP DOBRZEJOWICE Z NOWYM SPRZĘTEM
środa, 19 grudnia 2018
altJednostka OSP Dobrzejowice została doposażona w nowy sprzęt, tj.: aparat powietrzny, sygnalizator bezruchu oraz narzędzie ratownicze typu hooligan. Zakup był możliwy dzięki pozyskanym środkom z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu "Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2018".

Wartość całego projektu to kwota blisko 6.000,00 zł, z czego kwota dotacji to kwota 5.000,00 zł.
Więcej…
 
ZMIANA GODZIN PRACY GOPS Z/S W NIELUBI
środa, 19 grudnia 2018
altInformujemy,  że w  dniu 24.12.2018 r.(poniedziałek)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą
w Nielubi będzie nieczynny.

                                          Za utrudnienia przepraszamy.


 
DOTACJA NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE ŻUKOWICE
wtorek, 18 grudnia 2018
altPrzed nami kolejny rok udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Żukowice na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żukowice.

Zasady przyznawania dotacji:

1. O dofinansowanie mogą ubiegać się:
1) osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością, na której realizowane będzie przedsięwzięcie,
2) wspólnoty mieszkaniowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
 
2. Dotacja będzie udzielana na dofinansowanie inwestycji na nieruchomościach zabudowanych lub dla których zostało wydane ostateczne pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego, a które ze względów technicznych lub ekonomicznych nie mogą być podłączone do sieci kanalizacyjnej.
Więcej…
 
PRACE NAD OPRACOWANIEM STEŚ DLA BUDOWY OBWODNICY M. GŁOGOWA
piątek, 14 grudnia 2018
altWójt Gminy Żukowice informuje, że do Gminy Żukowice na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu wpłynęło pismo od Transprojekt Gdański Sp. z o.o. w sprawie udostępnienia danych do opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12”.

Aktualnie opracowywane jest Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) dla tego projektu. W odpowiedzi na pismo od firmy Transprojekt Gdański Sp. z o.o. Gmina Żukowice jest zobowiązana udostępnić informacje o drogach gminnych w rejonie planowanej inwestycji, ich numerach oraz ewentualnych planach rozbudowy. Posłuży to przygotowaniu optymalnego projektu przebiegu nowej obwodnicy. Wykonawca STEŚ opracował wstępne koncepcje przebiegu obwodnicy - południową i północną.
Więcej…
 
ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU GMINY W ŻUKOWICACH
piątek, 14 grudnia 2018
alt
Szanowni Państwo. Uprzejmie informuje, że:

 
•    w Wigilię Bożego Narodzenia - 24 grudnia 2018 roku
Urząd Gminy Żukowice czynny będzie w godzinach od 7:30 do 12:00
 
                         •    KASA Urzędu będzie w tym dniu nieczynna
   
 
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE z dnia 13.12.2018 r.
czwartek, 13 grudnia 2018
altZawiadomienie nr ROŚIII.6220.6.13.2016/2018  z dnia13 grudnia 2018 r. Wójta Gminy Żukowice o tym, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały w prowadzonym postępowaniu o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) stacji elektroenergetycznej 220/110 KV SE Żukowice”.    
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
czwartek, 13 grudnia 2018
altIMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 13.12.2018 r. ostrzeżenie meteorologiczne :

Zjawisko/Stopień zagrożenia
: Oblodzenie/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 16:00 dnia 13.12.2018 do godz. 10:00 dnia 14.12.2018

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C, temperatura minimalna gruntu od -5°C do -3°C.
Więcej…
 
ZAKOŃCZYŁA SIĘ PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI SŁOĆWINA
środa, 12 grudnia 2018
altMieszkańcy Słoćwiny mają już powody do zadowolenia. Po wieloletnich staraniach doczekali się przebudowy głównej drogi biegnącej przez miejscowość. Do niedawna stan nawierzchni był fatalny, przejazd drogą przypominał slalom z przeszkodami, natomiast teraz droga została poszerzona, wyłożona betonową kostką brukową oraz zyskała odwodnienie.

Stan nawierzchni głównej drogi biegnącej przez miejscowość od lat spędzał sen z powiek mieszkańcom Słoćwiny, którzy po wielu latach oczekiwań i codziennych trudności doczekali się w końcu pięknej, bezpiecznej i nowoczesnej drogi. Odbudowa niniejszego odcinka drogi od początku stanowiła priorytet w dążeniach Wójta Gminy Krzysztofa Wołoszyna i Rady Gminy  do poprawy stanu dróg gminnych na terenie gminy Żukowice.
Więcej…
 
WYPŁATA I TRANSZY STYPENDIUM SOCJALNEGO
wtorek, 11 grudnia 2018
altWójt Gminy Żukowice informuje,
 
iż w dniu 13 grudnia 2018 r. w Kasie Urzędu Gminy Żukowice, w godzinach od 11:00 do 16.00. nastąpi wypłata I transzy stypendium socjalnego za okres od 1 września do 31 grudnia 2018 roku.
 
                                                       
                                           Prosimy o terminowy odbiór pieniędzy.
                                                                                    
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 185
Top! Do góry