• czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
  • chaber.jpg
  • rzepak.jpg
  • odra.jpg
Start
środa, 19 czerwca 2019
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
INFORMACJA (DOT. INTERNETU SZEROKOPASMOWEGO NA TERENIE GM. ŻUKOWICE)
środa, 06 lutego 2019
altW nawiązaniu do częstych i ponawiających się zapytań ze strony mieszkańców Gminy Żukowice dot. terminu uruchomienia sieci Internetu szerokopasmowego informujemy, iż wszelkiego rodzaju informacje w tej sprawie dostępne są na stronie internetowej:

HTTP://ALIANET.COM.PL/ [1]
 
Jednocześnie, w odniesieniu do braku wykonanych przyłączy internetu, uzyskaliśmy informacje, że będą one realizowane systematycznie.
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
wtorek, 05 lutego 2019
altWójt Gminy Żukowice informuje wszystkie strony postępowania o wydaniu decyzji nr ROŚIII.6220.2.2018 z dnia 04.02.2019 r. umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi 292 w m. Brzeg Głogowski w zakresie zatoki autobusowej i chodnika”, zlokalizowanego na działkach 591, 596, oraz 777/216, obręb Brzeg Głogowski.
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
piątek, 01 lutego 2019
altBiuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Obszar: Województwo dolnośląskie

Prognoza na I dobę
Ważność:    od godz. 07:30 dnia 01.02.2019 do godz. 07:30 dnia 02.02.2019
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się na południu województwa, wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 30 km/h, w porywach do 75 km/h, z południa.
Więcej…
 
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z OKAZJI DNIA KOBIET
wtorek, 29 stycznia 2019
 
altSerdecznie zapraszamy wszystkie Panie
 
z Gminy Żukowice na spotkanie

z okazji Dnia Kobiet, 

które odbędzie się w sobotę -

9 marca 2019 r.

w Świetlicy  wiejskiej w Nielubi  o godz. 20:00.
                                     
 
                                     Serdecznie zapraszamy !!!  


     
   Ilość miejsc ograniczona
 
NOWY ODDZIAŁ PRZEDSZKONY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIELUBI
poniedziałek, 28 stycznia 2019
altPrzedszkolaki uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Nielubi mają do dyspozycji zupełnie nowe, komfortowe wnętrza, które wraz z nowym 2019 rokiem zostały oddane do użytkowania. Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Gminy Żukowice. Całkowita wartość zadania to kwota ponad 200.000,00  zł.

Wykonywana w okresie 2018 roku przebudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nielubi zakładała wykonanie najważniejszych prac remontowych i modernizacyjnych na tym obiekcie. Dodatkowo w związku z wejściem nowych przepisów rozpoczęto końcem roku prace mające na celu dostosowanie obiektu oddziału przedszkolnego do norm i standardów obowiązujących dla tego typu obiektów pod względem wymagań ochrony przeciwpożarowej. Pod oddział przedszkolny zostały zaadaptowane pomieszczenia znajdujące się na parterze w dawnej części gimnazjalnej budynku.
Więcej…
 
WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH W GMINIE ŻUKOWICE
poniedziałek, 28 stycznia 2019
alt  Wójt Gminy Żukowice informuje, że na podstawie Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Żukowice z dnia 28 grudnia 2018 r  w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Żukowice, Zarządzeniem Nr 7/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach w gminie Żukowice, ustalił harmonogram zebrań wyborczych na terenie Gminy Żukowice zamieszczony poniżej.

                                   Harmonogram zebrań wiejskich

Więcej…
 
ZMIANA GODZIN PRACY POCZTY POLSKIEJ FILIA W ŻUKOWICACH
piątek, 25 stycznia 2019
altSzanowni Mieszkańcy!!!

Informujemy, że od 4 lutego 2019 roku następuje zmiana godzin pracy Poczty Polskiej Filia UP Głogów 2 zlokalizowana w Żukowicach.

 
 
Placówka czynna będzie w godzinach:
Więcej…
 
UWAGA!!! ZNALEZIONO PIESKA!!!
czwartek, 24 stycznia 2019
altDnia 21.01.2019 r. w miejscowości Zameczno znaleziono psa. Aktualnie pies znajduje się w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt we Wróblinie Głogowskim. Ten 2-3 miesięczny szczeniak będzie wabić się „BELLA”.

Jeśli ktoś mógłby pomóc w ustaleniu jego właściciela lub chciałby go zaadoptować prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 76 831 42 41 wew. 40 (Urząd Gminy Żukowice).
Więcej…
 
WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W GŁOGOWIE PROWADZI NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
czwartek, 24 stycznia 2019
altWojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie prowadzi nabór do służby przygotowawczej.

Służba ta może być pełniona przez ochotników nie pełniących dotychczas żadnej z form służby wojskowej i posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej (osoby przeniesione do rezerwy bez odbycia służby wojskowej). Służba ta może być pełniona również przez inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego (np. kobiety).
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY GŁOGOWSKIEGO
czwartek, 24 stycznia 2019
altStarosta Głogowski obwieszczeniem znak: AB.6740.450.2018 z dnia 15 stycznia 2019 r. podaje do publicznej wiadomości informację o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla Inwestora tj. KGHM Polska Miedź S. A. z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej- Curie 48, 59-301 Lubin.
Więcej…
 
MISTRZOSTWA POWIATU GŁOGOWSKIEGO W MINI PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT
wtorek, 22 stycznia 2019
altSukces uczennic Szkoły Podstawowej w Nielubi w 1/2 powiatowych mistrzostwach w piłce siatkowej dziewcząt, rocznik 2003 i młodsze.

W zawodach rozegranych w minionym tygodniu Jerzmanowej, reprezentantki szkoły z Nielubi zajęły 1 miejsce. Dziewczęta nie dały szans żadnym rywalkom (Serby, Białołęka i Kotla -w grupie oraz Jaczów i ponownie Kotla w rundzie finałowej), pewnie wygrywając każdy mecz w dwóch setach. 
Więcej…
 
INFORMACJA O ODMOWIE ZMIANY DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ
poniedziałek, 21 stycznia 2019
altNa podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2018, poz. 2081) Wójt Gminy Żukowice podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21.01.2019 r. odmówił zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) stacji elektroenergetycznej 220/110 kV SE Żukowice”, znak ROŚIII.6220.6.1.2016/2018.
Więcej…
 
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2019 R.
poniedziałek, 21 stycznia 2019
altWójt Gminy Żukowice informuje, że na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Żukowice, a Starostwem Powiatowym w Głogowie w roku 2019 ponownie udzielana jest dla mieszkańców Gminy Żukowice bezpłatna pomoc prawna.  Od roku 2019 mamy również nową kategorię pomocy prawnej - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 

Od początku 2019 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady i która złoży stosowne oświadczenie. Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.
Więcej…
 
KU PAMIĘCI PAWŁA ADAMOWICZA
piątek, 18 stycznia 2019
 
alt
 
 
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2019 r. - 1 TERMIN DO 28 LUTEGO !!
czwartek, 17 stycznia 2019
altUprzejmie informujemy, że od 1 do 28 lutego 2019 r. rolnicy mogą składać w Urzędzie Gminy Żukowice wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia  2019 r . w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 rok .

 
 
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:
100 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
Więcej…
 
FERIE W BIBLIOTECE
środa, 16 stycznia 2019
alt
 
OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
piątek, 11 stycznia 2019
altObwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji nr 10/2012/p z dnia 27 kwietnia 2012 r., udzielonej na rzecz KGHM Polska Miedź S. A. na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węgla brunatnego w rejonie „Głogowa”, położonego na terenie gminy Gaworzyce w powiecie polkowickim i gminy Żukowice w powiecie głogowskim, w województwie dolnośląskim.
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
piątek, 11 stycznia 2019
altObwieszczenie Wójta Gminy Żukowice z dnia 11.01.2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 34, obręb Kromolin, gmina Żukowice.

Treść obwieszczenia - strona BIP
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
czwartek, 10 stycznia 2019
altWójt Gminy Żukowice informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi 292 w m. Brzeg Głogowski w zakresie zatoki autobusowej i chodnika”,  zlokalizowanej na działkach 591, 596, oraz 777/216, obręb Brzeg Głogowski.
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
środa, 09 stycznia 2019
altIMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 09.01.2019 r. ostrzeżenie meteorologiczne :

Zjawisko/Stopień zagrożenia
: Oblodzenie/1

Obszar: województwo dolnośląskie

Ważność: od godz. 22:00 dnia 09.01.2019 do godz. 09:00 dnia 10.01.2019 r.
 
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 187
Top! Do góry