• rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna1.jpg
  • odra.jpg
Start
poniedziałek, 23 września 2019
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE
piątek, 13 września 2019
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowice. 

Z projektem studium można zapoznać się w Urzędzie Gminy Żukowice w dniach 13 września 2019 r. do 11 października 2019 w godzinach 7.00 do 14.00.
Więcej …
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 INFORMACJA
środa, 13 października 2010
Image INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W LEGNICY Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2010 R.
Działając na podstawie §11 ust. 1 i 1a Uchwały PKW z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy (M.P. Nr 61, poz. 641 ze zmianami) podaję do wiadomości publicznej skład terytorialnej komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 

Gminna Komisja Wyborcza w Żukowicach.
Urząd Gminy w Żukowicach, 67-231 Żukowice

SKŁAD KOMISJI:

1. Maria Maruchniak - zam. Zabłocie - Przewodniczący komisji
2. Barbara Frątczak, zam. Zabłocie - Z-ca przewodniczącego
3. Aneta Koremba, zam. Brzeg Głogowski
4. Krystian Skokowski, zam. Kłoda
5. Ewa Warych, zam. Nielubia
6. Elżbieta Lisiecka, zam. Czerna
7. Krzysztof Tometczak, zam. Brzeg Głogowski


Komisarz Wyborczy
w Legnicy

(-)Stanisław Rączkowski
 
ZAPROSZENIE - RDOŚ GORZÓW WLKP.
czwartek, 30 września 2010
ImageRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i podmioty prowadzące działalność na terenie gminy Żukowice w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000, do wzięcia udziału w pracach związanych ze sporządzeniem projektu Planu Ochrony Obszaru NATURA 2000 PLB080004 Dolina Środkowej Odry.

Spotkanie odbędzie się 08 października 2010 r. o godz. 12:00
w sali narad Urzędu Gminy Żukowice.
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE.
poniedziałek, 20 września 2010
ImageNa podstawie art. 33 ust. 1 w związku art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227 z póź. zm.) informuję, o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu 17 elektrowni wiatrowych o mocy od 2,0 MW do 3,0 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i infrastrukturą elektroenergetyczną.
Więcej…
 
WÓJT GMINY ŻUKOWICE OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
czwartek, 16 września 2010
Image Wójt Gminy Żukowice ogłasza przetarg na dostawę opału do budynków komunalnych na terenie Gminy Żukowice.
Więcej…
 
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
środa, 18 sierpnia 2010
Image w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żukowice.
Więcej…
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE.
czwartek, 22 lipca 2010
ImageOgłoszenie Wójta Gminy Żukowice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu górniczego „Głogów Głęboki – Przemysłowy”, położonego w gminie Żukowice.
Więcej…
 
ZASADY POSTĘPOWANIA PO WYSTĄPIENIU SZKÓD W GOSPODARSTWIE ROLNYM.
poniedziałek, 05 lipca 2010
ImageWójt Gminy Żukowice informuje: Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku powodzi rolnik powinien poinformować pisemnie o wystąpieniu szkód urząd gminy, właściwy ze względu na położenie swoich gruntów. W przypadku, gdy rolnik posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, o wystąpieniu szkód musi powiadomić wszystkie, właściwe ze względu na położenie gruntów, urzędy gmin. Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w urzędzie gminy na obowiązującym wniosku  o szacowanie szkód (do pobrania www.zukowice.pl), dostępnym również w urzędzie gminy i sołtysów.
Więcej…
 
GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ I SIATKOWEJ.
piątek, 02 lipca 2010
 
WAKACYJNY TYDZIEŃ 2010 - RELACJA I ZDJĘCIA.
piątek, 02 lipca 2010
Image Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach wraz z Wójtem Gminy Żukowice zorganizował po raz szósty imprezę integracyjną pt. „Wakacyjny Tydzień” dla dzieci, osób niepełnosprawnych i ich rodzin w dniach 25 - 27 czerwca 2010 roku kolejno w Nielubi, Brzegu Głogowskim i Bukwicy.
Więcej…
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE.
wtorek, 29 czerwca 2010
ImageWójt Gminy Żukowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami.

Więcej…
 
WAKACYJNY TYDZIEŃ 2010
środa, 23 czerwca 2010
ImageGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi wraz z Wójtem Gminy Żukowice organizuje kolejny raz imprezę integracyjną dla dzieci, osób niepełnosprawnych i ich rodzin pn. Wakacyjny Tydzień w następujących miejscowościach:
Więcej…
 
WYBORY PREZYDENCKIE 20 CZERWCA 2010
środa, 12 maja 2010
Image Informacja Wójta Gminy Żukowice o numerach i granicach obwodów głosowania  oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia  wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
Więcej…
 
XXXII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE.
poniedziałek, 10 maja 2010
ImageW dniu 14 maja 2010 r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy     w    Żukowicach   odbędzie   się   XXXII   zwyczajna  sesja Rady Gminy  Żukowice z następującym porządkiem obrad :
Więcej…
 
GMINNE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE 2010
środa, 05 maja 2010
ImageDnia 1 maja 2010 roku na boisku sportowym w miejscowości Kłoda odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. O godz. 13 00   ksiądz proboszcz  Edward Białas odprawił mszę Św. w intencji strażaków. O godz. 1400 rozpoczęły się gminne zawody sportowo-pożarnicze.
Więcej…
 
XXXI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE.
środa, 28 kwietnia 2010
ImageW dniu  30 kwietnia 2010 r. o godz., 10oo w sali posiedzeń  Urzędu Gminy  Żukowice   odbędzie się XXXI zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice   z następującym porządkiem obrad :
Więcej…
 
NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY.
poniedziałek, 12 kwietnia 2010
Image Na podstawie art.  20 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142,poz. 1951 ze zmianami  ) zwołuję na dzień  14 kwietnia 2010 r. godz. 10oo   w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Żukowicach nadzwyczajną sesję Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:
Więcej…
 
WÓJT GMINY ŻUKOWICE OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY.
czwartek, 01 kwietnia 2010
Image Na odbudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Kromolin (Góra Św. Anny).
Więcej…
 
ZAKAZ WYPALANIA TRAW.
poniedziałek, 29 marca 2010
Image Wójt  Gminy  Żukowice  przypomina o zakazie wypalania traw.  Zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 ze zm.) „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk,  nieużytków, rowów, pasów przyrodniczych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.”
Więcej…
 
XXIX ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE.
poniedziałek, 29 marca 2010
Image Zawiadamiam, że w dniu  2 kwietnia 2010 r. o godz. 10oo , w  sali posiedzeń  Urzędu Gminy  Żukowice odbędzie się XXIX zwyczajna sesja Rady Gminy  Żukowice z następującym  porządkiem obrad.
Więcej…
 
TRENING SYSTEMU OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI.
środa, 24 marca 2010
Image Wójt Gminy Żukowice informuje, że w dniu 6-7 kwietnia 2010 roku (wtorek - środa) w godzinach 08:00 - 12:00 odbędzie się trening systemu ostrzegania i alarmowania.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 następna > ostatnia >>

Strona 185 z 193
Top! Do góry