• chaber.jpg
  • odra.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
Start PIORIN KOMUNIKATY Azbest MNIEJ AZBESTU NA TERENIE GMINY I ETAP
piątek, 03 lipca 2020
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
MNIEJ AZBESTU NA TERENIE GMINY I ETAP Drukuj
czwartek, 09 października 2014
Został zakończony I etap usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice. Przedmiotowe zadanie polegało na demontażu wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i unieszkodliwieniem powstałego odpadu na przystosowanym składowisku oraz usuwaniu wyrobów zawierających azbest złożonych na posesji wraz z transportem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składowisku.
 
Prace obejmowały usunięcie wyrobów azbestowych z obiektów i posesji osób fizycznych, a także obiektów użyteczności publicznych będących w zarządzie gminy Żukowice. W wyniku realizacji przedmiotowego zadania uzyskano efekt ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 42,47 Mg wyrobów zawierających azbest. Gmina Żukowice otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochronoy Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację w/w zadania w kwocie 16 069,21 zł, natomiast całkowity koszt zadania wyniósł 18 904,97 zł.

Jednocześnie informujemy, iż realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskanemu  dofinansowaniu z Ministerstwa Gospodarki w kwocie 10 800,00 zł na opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice oraz inwentaryzację wyrobów zawierających azbest wraz z wprowadzeniem danych z inwentaryzacji do Bazy Azbestowej. Całkowity koszt zadania wyniósł 13 530,00 zł.
 
Top! Do góry