Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Trwają intensywne prace związane z realizacją zadania pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej oraz modernizacja sieci kanalizacyjnej pomiędzy m. Dankowice a Bukwicą". Jest to projekt, którego celem jest zapewnienie nowoczesnej infrastruktury wodno-ściekowej dla naszej społeczności.

Zakres tego zadania obejmuje budowę sieci wodociągowej o długości ponad 1,0 km, wykorzystując rury o średnicy 125 mm, wraz z niezbędną armaturą. Prace te mają na celu zapewnienie niezawodnego dostępu do czystej wody pitnej dla mieszkańców oraz umożliwienie rozwijania się nowego budownictwa na tym terenie.

W ramach tego zadania przewidziana jest również modernizacja sieci kanalizacyjnej. Wymienione zostaną napowietrzniki - odpowietrzniki wraz z niezbędną armaturą, które znajdują się w studniach na sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej.

Całkowita wartość tego projektu opiewa na kwotę ponad 1 mln zł. Z przyjemnością informujemy, że pozyskaliśmy blisko 900 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Województwa Dolnośląskiego, co pozwala niemal w całości na realizację tego zadania.

BUDUJEMY SIEĆ WODOCIĄGOWĄ – BUKWICA - DANKOWICE - zdjęcie 1 BUDUJEMY SIEĆ WODOCIĄGOWĄ – BUKWICA - DANKOWICE - zdjęcie 2 BUDUJEMY SIEĆ WODOCIĄGOWĄ – BUKWICA - DANKOWICE - zdjęcie 3 BUDUJEMY SIEĆ WODOCIĄGOWĄ – BUKWICA - DANKOWICE - zdjęcie 4
  

 BUDUJEMY SIEĆ WODOCIĄGOWĄ – BUKWICA - DANKOWICE - zdjęcie 5

 
 
facebook