Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi informuje, iż w dniu 15 maja 2023 r. została zatwierdzona zmiana w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa z 220% na 235% kryterium określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r., uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Na chwilę obecną pomoc żywnościowa przysługuje, jeżeli dochód nie przekracza:

- 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr. tel. 76/831-42-84 wew. 1 lub 2

 
 
facebook