Witamy na stronie Gminy
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
bip

Przypominamy

z dniem 1 stycznia 2020 roku nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych Gminy Żukowice. Nowy numer rachunku: BANK SPÓŁDZIELCZY W GŁOGOWIE

Nr 86 8646 0008 0000 0032 1769 0003

Gmina Żukowice Powiadamia Mieszkańców na telefon
Ilustracja do artykuły: STRAŻACY POZYSKALI FUNDUSZE I POPRAWIĄ BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW GMINY ŻUKOWICE

OSP w Brzegu Głogowskim w maju br., w ramach ogłoszonego przez Fundację „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” konkursu „Działaj Lokalnie 2020” złożyła  wniosek na realizację zadania pn. „Bezpieczniej w Gminie Żukowice”, który uzyskał pozytywną ocenę i tym samym otrzymał dofinansowanie w wysokości 5000 zł.

Celem konkursu jest integracja oraz aktywizacja lokalnej społeczności w realizację zadań o charakterze dobra wspólnego, mających przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Spośród 43 wniosków do dofinansowania wybrano 28 projektów na łączną kwotę dofinansowania 135 000,00 zł.

Za uzyskaną dotację zakupione i zamontowane zostaną tabliczki lokalizacyjne ulic i domów, które pozwolą jeszcze bardziej zadbać o bezpieczeństwo, porządek i ład publiczny nie tylko mieszkańców Gminy, ale również wszystkich okolicznych miejscowości, a przy tym ułatwią i podniosą efektywność pracy służb ratowniczych.

Przyznanie dotacji dla wybranych inicjatyw jest możliwe dzięki wsparciu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, wsparciu 12 samorządów ze Wzgórz Dalkowskich oraz środków Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

 

 
 
facebook