Witamy na stronie Gminy
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
bip

Przypominamy

z dniem 1 stycznia 2020 roku nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych Gminy Żukowice. Nowy numer rachunku: BANK SPÓŁDZIELCZY W GŁOGOWIE

Nr 86 8646 0008 0000 0032 1769 0003

Gmina Żukowice Powiadamia Mieszkańców na telefon
Ilustracja do artykuły: PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENOWA - EDYCJA 2020

Powyższy program skierowany do opiekunów sprawujących opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie Gminy Żukowice.

Udział w programie zapewnia:
- możliwość doraźnej czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej, świadczonej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
- asystentów osób z niepełnosprawnościami świadczonych usługi opieki wytchnieniowej.

Okres realizacji projektu: od 17.08.2020 r. do 18.12.2020 r.

Więcej na stronie: www.eudajmonia.pl

 
 
facebook