Witamy na stronie Gminy
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
bip

Przypominamy

z dniem 1 stycznia 2020 roku nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych Gminy Żukowice. Nowy numer rachunku: BANK SPÓŁDZIELCZY W GŁOGOWIE

Nr 86 8646 0008 0000 0032 1769 0003

Gmina Żukowice Powiadamia Mieszkańców na telefon

Wójt Gminy Żukowice informuje, iż  można pobierać wnioski na stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2020/ 2021.

Wnioski będą do pobrania w tut. urzędzie w pokoju nr 7, na stronie internetowej tut. urzędu:  www.zukowice.pl , w szkołach na terenie gminy Żukowice oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Termin złożenia wniosków

od 1 - 15 września 2020 r.       

 a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i pracowników służb społecznych

- 15 października 2020 r.

Przypomina się, że stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. 528 zł. netto na 1 osobę.

 

Wniosek na stypendium

Oświadczenie dotyczące przelewu na konto

 

Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą przyjmowane!

 

 

  

 

 
 
facebook