Witamy na stronie Gminy
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
bip

Przypominamy

z dniem 1 stycznia 2020 roku nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych Gminy Żukowice. Nowy numer rachunku: BANK SPÓŁDZIELCZY W GŁOGOWIE

Nr 86 8646 0008 0000 0032 1769 0003

Gmina Żukowice Powiadamia Mieszkańców na telefon
Ilustracja do artykuły: ZAKOŃCZYŁY SIĘ PRACE ZWIĄZANE Z USUWANIEM FOLII ROLNICZYCH NA TERENIE GMINY

Wójt Gminy Żukowice informuje, że zostało zakończone zadanie pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Żukowice” w 2020 roku.


Przedmiotowe zadanie polegało na zebraniu odpadów i przekazaniu do utylizacji bądź odzysku. W wyniku realizacji przedmiotowego zadania odebrano odpady od 30 gospodarzy o łącznej masie około 20 ton.


Gmina Żukowice na ten cel pozyskała środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Łączna wartość zadania to kwota blisko 10.000,00 zł i w całości została sfinansowana przez NFOŚIGW.

 
 
facebook