Witamy na stronie Gminy
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
bip

Przypominamy

z dniem 1 stycznia 2020 roku nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych Gminy Żukowice. Nowy numer rachunku: BANK SPÓŁDZIELCZY W GŁOGOWIE

Nr 86 8646 0008 0000 0032 1769 0003

Gmina Żukowice Powiadamia Mieszkańców na telefon

Wójt Gminy Żukowice ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żukowice, oznaczonych jako:


Nieruchomość I – niezabudowana, działka nr 22/25 w obrębie Nielubia

Nieruchomość II – niezabudowana, działka nr 22/26 w obrębie Nielubia

Nieruchomość III – niezabudowana, działka nr 22/27 w obrębie Nielubia

Nieruchomość IV – niezabudowana, działka nr 22/28 w obrębie Nielubia

Nieruchomość V – niezabudowana, działka nr 22/31 w obrębie Nielubia


Przetarg odbędzie się w dniu 12 października 2020 r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Żukowice. Wadium lub zaliczki należy wpłacić na konto Gminy Żukowice:

nr 59 8646 0008 0000 0032 1769 0004, prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Głogowie w terminie do dnia 8 października 2020 roku, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Gminy Żukowice w ww. terminie.

 

Szczegóły na stronie BIP

 
 
facebook