Witamy na stronie Gminy
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
bip

Przypominamy

z dniem 1 stycznia 2020 roku nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych Gminy Żukowice. Nowy numer rachunku: BANK SPÓŁDZIELCZY W GŁOGOWIE

Nr 86 8646 0008 0000 0032 1769 0003

Gmina Żukowice Powiadamia Mieszkańców na telefon
Ilustracja do artykuły: ZWOLNIENIE Z CZĘŚCI OPŁATY Z TYTUŁU KOMPOSTOWANIA ODPADÓW

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zwolnienia z części opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w kompostownikach przydomowych informujemy iż:

1)      zgodnie z przyjętą przez Radę Gminy Żukowice uchwałą nr XX/179/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie  zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym ze zwolnienia  można skorzystać od 1 września 2020 r.

2)      ze zwolnienia z opłaty w wysokości 1 zł od osoby / m-c mogą korzystać właściciele nieruchomości którzy:

- w domach jednorodzinnych kompostują odpady w przydomowym kompostowniku

- złożą nową deklarację o wysokości opłaty na nowym druku (kliknij - POBIERZ DRUK) obowiązującym od 1 września 2020 r.

 
 
facebook