Witamy na stronie Gminy
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
bip

Przypominamy

z dniem 1 stycznia 2020 roku nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych Gminy Żukowice. Nowy numer rachunku: BANK SPÓŁDZIELCZY W GŁOGOWIE

Nr 86 8646 0008 0000 0032 1769 0003

Gmina Żukowice Powiadamia Mieszkańców na telefon
Ilustracja do artykuły: ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROGRAM E-AKTYWNI W GMINIE ŻUKOWICE

07.10.2020r. odbyło się ostatnie szkolenie w ramach programu „E-aktywni w Gminie Żukowice.”
Na ten cel Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 84.000 zł z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1.: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Celem projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Żukowice.
Szkolenia odbywały się bezpłatnie i skierowane były do osób po 25 roku życia, zamieszkałych na terenie woj. dolnośląskiego i lubuskiego.
W trakcie dwudniowych kursów uczestnicy zdobywali wiedzę z zakresu czterech bloków tematycznych:

@ Rodzic w Internecie
@ Moje finanse i transakcje w sieci
@ Działam w sieciach społecznościowych
@ Mój biznes w sieci

Szkolenia odbywały się na terenie SP w Brzegu Głogowskim i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nielubi. Uczestnicy mieli zapewnione niezbędne materiały zakupione ze środków programu tj. 10 laptopów, materiały szkoleniowe oraz poczęstunek. Na koniec zajęć każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

W sumie szkolenie odbyło 150 osób, podzielonych na 14 grup. Uczestniczyli w nich zainteresowani mieszkańcy Gminy, a także członkowie Kół Gospodyń Wiejskich, członkowie zespołów folklorystycznych „Brzegowiacy” i „Chaber”, pracownicy Szkół Podstawowych w Brzegu Głogowskim i Nielubi oraz pracownicy GOPSu.

Wykorzystywany podczas szkoleń sprzęt komputerowy, zakupiony z funduszy programu, zostanie przekazany szkołom podstawowym na terenie Gminy i będzie służył uczniom i nauczycielom do dalszego kształcenia.

Grupa XIV

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROGRAM E-AKTYWNI W GMINIE ŻUKOWICE - zdjęcie 1 ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROGRAM E-AKTYWNI W GMINIE ŻUKOWICE - zdjęcie 2 ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROGRAM E-AKTYWNI W GMINIE ŻUKOWICE - zdjęcie 3
 
 
facebook