Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Jednostki OSP z terenu Gminy Żukowice we współpracy z Gminą Żukowice, dzięki własnym funduszom oraz pozyskanym środkom z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wzbogaciły się o nowy sprzęt.

W skład zakupionego wyposażenia  wchodzą m.in. hełmy, radiotelefon, węże do motopomp, węże tłoczne, pilarka STIHL, tłumice gumowe ze stylem teleskopowym, buty strażackie, kominiarki i ubrania koszarowe.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzejowicach pozyskała z WFOŚiGW i NFOŚiGW kwotę 15 120,00 zł (dodatkowo na zakup sprzętu OSP Dobrzejowice przeznaczyła środki własne w kwocie 6 480,00 zł). Dzięki tym środkom zakupione zostały 15 sztuk hełmów strażackich.

DZIĘKI POZYSKANYM FUNDUSZOM Z WFOŚiGW i NFOŚiGW WE WROCŁAWIU DOPOSAŻONO NASZE JEDNOSTKI OSP - zdjęcie 1 DZIĘKI POZYSKANYM FUNDUSZOM Z WFOŚiGW i NFOŚiGW WE WROCŁAWIU DOPOSAŻONO NASZE JEDNOSTKI OSP - zdjęcie 2

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzegu Głogowskim pozyskała z WFOŚiGW i NFOŚiGW kwotę 2 579,78 zł (dodatkowo na zakup OSP Brzeg Głogowski przeznaczyła środki własne w kwocie 1 105,63 zł). Dzięki tym środkom dla jednostki zakupiono 3 szt. butów strażackich skórzanych, 6 sztuk rękawic strażackich specjalnych, 3 szt. kominiarek niepalnych strażackich oraz 3 sztuki ubrań koszarowych.

DZIĘKI POZYSKANYM FUNDUSZOM Z WFOŚiGW i NFOŚiGW WE WROCŁAWIU DOPOSAŻONO NASZE JEDNOSTKI OSP - zdjęcie 3 DZIĘKI POZYSKANYM FUNDUSZOM Z WFOŚiGW i NFOŚiGW WE WROCŁAWIU DOPOSAŻONO NASZE JEDNOSTKI OSP - zdjęcie 4

Ochotnicza Straż Pożarna w Kłodzie pozyskała z WFOŚiGW i NFOŚiGW kwotę 4295,79 zł (ponadto ze środków własnych OSP Kłoda przeznaczyła 1840,05 zł na zakup urządzeń). Zakupili za tą kwotę radiotelefon, 6 szt. węży tłocznych, 4 szt. rękawic specjalnych, 1 szt. pilarki do drewna, 2 tłumice.

DZIĘKI POZYSKANYM FUNDUSZOM Z WFOŚiGW i NFOŚiGW WE WROCŁAWIU DOPOSAŻONO NASZE JEDNOSTKI OSP - zdjęcie 5 DZIĘKI POZYSKANYM FUNDUSZOM Z WFOŚiGW i NFOŚiGW WE WROCŁAWIU DOPOSAŻONO NASZE JEDNOSTKI OSP - zdjęcie 6
 

Wyposażenie jednostek OSP w nowoczesny sprzęt ratownictwa zdecydowanie wpływa na poprawę bezpieczeństwa publicznego, a strażacy ochotnicy mogą skutecznie i profesjonalnie przeprowadzać działania ratownicze i udzielać pomocy pokrzywdzonym w trudno dostępnych miejscach - mówi Krzysztof Wołoszyn, Wójt Gminy Żukowice.

Łączna kwota przyznanych środków dla naszych jednostek to 21 995, 57 zł.

Projekt współfinansowano w ramach ogólnopolskiego programu wsparcia druhów ochotników „Ogólnopolski program  finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinasowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

DZIĘKI POZYSKANYM FUNDUSZOM Z WFOŚiGW i NFOŚiGW WE WROCŁAWIU DOPOSAŻONO NASZE JEDNOSTKI OSP - zdjęcie 7                         DZIĘKI POZYSKANYM FUNDUSZOM Z WFOŚiGW i NFOŚiGW WE WROCŁAWIU DOPOSAŻONO NASZE JEDNOSTKI OSP - zdjęcie 8

 
 
facebook