Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
Ilustracja do artykuły: "BEZPIECZNIEJ, ZDROWO I SPORTOWO NA BOISKU W CZERNEJ” ZAKOŃCZONO KOLEJNY ETAP BUDOWY OGRODZENIA BOISKA

W ubiegłym roku Gmina rozpoczęła prace montażowe ogrodzenia boiska sportowego w m. Czerna. W 2019 roku wykonano prace frontowe ogrodzenia od strony drogi. Teraz w roku 2020  dobiegły końca prace montażowe drugiego etapu ogrodzenia boiska w m. Czerna, od strony zabudowań. Budowa kolejnego etapu ogrodzenia była możliwa dzięki zaangażowaniu wielu podmiotów. W zadanie zaangażowana była Gmina Żukowice, LZS Czerna, Biblioteka Publiczna Gminy Żukowice, mieszkańcy oraz Grupa Kreatywni w Żukowicach.

Wartość łączna wszystkich  prac to kwota ponad 24.000,00 zł.

Ogrodzenie terenu istniejącego boiska do piłki nożnej w m. Czerna przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz  wzrostu poziomu atrakcyjności miejsca integracji i rekreacji dla lokalnej społeczności. Kieruję podziękowania dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację tego zadania. – mówi Krzysztof Wołoszyn, Wójt Gminy Żukowice

Zadanie było podzielone na dwa etapy:

1. W pierwszym Biblioteka Publiczna Gminy Żukowice wraz z Grupą Kreatywni w Żukowicach, która złożyła wniosek i otrzymała dotację w konkursie grantowym „Działaj Lokalnie 2020” w wysokości 6000 zł rozpoczęła montaż zakupionego ogrodzenia. (Pierwotnie projekt zakładał zorganizowanie spotkania integracyjnego wraz z poczęstunkiem, celebrującego budowę ogrodzenia, jednak z uwagi na zaistniałą sytuację grupa Kreatywni w Żukowicach zmuszona była zrezygnować z tego typu spotkania. W zamian za to, w ramach projektu, zakupiła piłki do gry w piłkę nożną, które będą dostępne dla mieszkańców i drużyny piłkarskiej LZS Orzeł Czerna. Gmina Żukowice przekazała dodatkowo materiały biurowe oraz umożliwiła druk dokumentacji projektowej, niezbędnej do sporządzenia sprawozdania z wykonania inicjatywy.) Łączna wartość tej części projektu to kwota 8200,00 zł. Realizacja projektu pn.: „Bezpiecznie, zdrowo i sportowo na boisku w Czernej" była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Programu „Działaj Lokalnie 2020” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce” oraz Ośrodek Działaj Lokalnie – Fundację „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”.

2. W drugim etapie ze środków finansowych Gminy Żukowice 14.000,00 zł oraz LZS Czerna 2.000,00 zł ogrodzono pozostałą część tego etapu ogrodzenia.

 

"BEZPIECZNIEJ, ZDROWO I SPORTOWO NA BOISKU W CZERNEJ” ZAKOŃCZONO KOLEJNY ETAP BUDOWY OGRODZENIA BOISKA - zdjęcie 1 "BEZPIECZNIEJ, ZDROWO I SPORTOWO NA BOISKU W CZERNEJ” ZAKOŃCZONO KOLEJNY ETAP BUDOWY OGRODZENIA BOISKA - zdjęcie 2 "BEZPIECZNIEJ, ZDROWO I SPORTOWO NA BOISKU W CZERNEJ” ZAKOŃCZONO KOLEJNY ETAP BUDOWY OGRODZENIA BOISKA - zdjęcie 3 "BEZPIECZNIEJ, ZDROWO I SPORTOWO NA BOISKU W CZERNEJ” ZAKOŃCZONO KOLEJNY ETAP BUDOWY OGRODZENIA BOISKA - zdjęcie 4 "BEZPIECZNIEJ, ZDROWO I SPORTOWO NA BOISKU W CZERNEJ” ZAKOŃCZONO KOLEJNY ETAP BUDOWY OGRODZENIA BOISKA - zdjęcie 5
 
 
facebook