Witamy na stronie Gminy
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
bip

Przypominamy

z dniem 1 stycznia 2020 roku nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych Gminy Żukowice. Nowy numer rachunku: BANK SPÓŁDZIELCZY W GŁOGOWIE

Nr 86 8646 0008 0000 0032 1769 0003

Gmina Żukowice Powiadamia Mieszkańców na telefon

Zakończył się kompleksowy remont dachu kościoła filialnego pw. św. Jadwigi Śląskiej w Żukowicach. Prace trwały od roku 2017, a teraz w 2020 roku nastąpił szczęśliwy finał prac remontowych.

Jednym zdaniem można powiedzieć wprost: uratowaliśmy zabytkową świątynię z XIV wieku – mówi Krzysztof Wołoszyn – wójt gminy Żukowice.

Pierwsze prace remontowe rozpoczęły się jeszcze w roku 2017. Wówczas wykonano pilnie prace remontowe dachu wieży kościelnej za kwotę blisko 70.000,00 zł i zostały sfinansowane w ogromnej części ze środków budżetu Gminy Żukowice (65.000,00 zł).

Największa i najdroższa część tego zadania została jednak przeprowadzona w 2020 roku, kiedy to obiekt wymagał już bardzo pilnych prac z uwagi na liczne duże dziury w dachu i jego przeciekanie podczas opadów. 

Prace remontowe ruszyły w sierpniu, a ich zakres polegał na wzmocnieniu więźby dachowej oraz wykonanie zupełnie nowego pokrycia dachu nad zakrystią, prezbiterium, kruchtą i nawą kościoła.  Dodatkowo wykonano nowe obróbki blacharskie na zabytkowym obiekcie. Wykonanie niezbędnych prac remontowych i konserwatorskich miało na celu uratowanie świątyni od dalszego niszczenia i nie byłoby możliwe, gdyby nie pomoc i zaangażowanie wielu osób w pozyskanie funduszy na remont kościoła.

Wartość zrealizowanych prac w roku 2020 to kwota blisko 220.000,00 zł. Zadanie zrealizowano dzięki pozyskaniu środków finansowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budżetu Urzędu Marszałkowskiego, środkom z budżetu Gminy Żukowice oraz Fundacji KGHM Polska Miedź, a także zbiórce środków parafian i byłych mieszkańców m. Żukowice.

Remont dachu zabytkowego kościoła św. Jadwigi został zrealizowany dzięki ogromnej determinacji mieszkańców sołectwa Żukowice – rodziny Piechowiak, wójtowi Gminy Żukowice Krzysztofowi Wołoszynowi oraz pracownikom Urzędu Gminy: Emilii Prokopczak, Karolinie Bendyk, Agnieszce Tupadło, Iwonie Rudowicz, którzy złożyli liczne wnioski o dofinansowanie tego zadania oraz przez cały czas remontu czuwali i pomagali w tym wielkim dziele Dziękuję również wszystkim podmiotom, instytucjom, którzy udzieli wsparcia finansowego, oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w zbiórkę środków finansowych, parafianom i wszystkim ludziom dobrej woli – mówi ks.  Proboszcz Ryszard Dudek.

Cała inwestycja prowadzona była pod nadzorem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a wykonawstwem zajęła się firma Usługi Ogólnobudowlane Dekarstwo Waldemara Walowskiego z Czernej.

 

NOWY DACH KOŚCIOŁA W ŻUKOWICACH – ŚWIĄTYNIA URATOWANA ! - zdjęcie 1 NOWY DACH KOŚCIOŁA W ŻUKOWICACH – ŚWIĄTYNIA URATOWANA ! - zdjęcie 2 NOWY DACH KOŚCIOŁA W ŻUKOWICACH – ŚWIĄTYNIA URATOWANA ! - zdjęcie 3 NOWY DACH KOŚCIOŁA W ŻUKOWICACH – ŚWIĄTYNIA URATOWANA ! - zdjęcie 4 NOWY DACH KOŚCIOŁA W ŻUKOWICACH – ŚWIĄTYNIA URATOWANA ! - zdjęcie 5 NOWY DACH KOŚCIOŁA W ŻUKOWICACH – ŚWIĄTYNIA URATOWANA ! - zdjęcie 6 NOWY DACH KOŚCIOŁA W ŻUKOWICACH – ŚWIĄTYNIA URATOWANA ! - zdjęcie 7 NOWY DACH KOŚCIOŁA W ŻUKOWICACH – ŚWIĄTYNIA URATOWANA ! - zdjęcie 8

 

 

   NOWY DACH KOŚCIOŁA W ŻUKOWICACH – ŚWIĄTYNIA URATOWANA ! - zdjęcie 9 NOWY DACH KOŚCIOŁA W ŻUKOWICACH – ŚWIĄTYNIA URATOWANA ! - zdjęcie 10NOWY DACH KOŚCIOŁA W ŻUKOWICACH – ŚWIĄTYNIA URATOWANA ! - zdjęcie 11NOWY DACH KOŚCIOŁA W ŻUKOWICACH – ŚWIĄTYNIA URATOWANA ! - zdjęcie 12

 
 
facebook