Witamy na stronie Gminy
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
bip

Przypominamy

z dniem 1 stycznia 2020 roku nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych Gminy Żukowice. Nowy numer rachunku: BANK SPÓŁDZIELCZY W GŁOGOWIE

Nr 86 8646 0008 0000 0032 1769 0003

Gmina Żukowice Powiadamia Mieszkańców na telefon
Ilustracja do artykuły: WYREMONTOWANE DROGI BĘDĄ SŁUŻYŁY MIESZKAŃCOM ZAMECZNA I BUKWICY

Zakończono kolejne inwestycje drogowe w Gminie Żukowice.

Pomimo utrudnień związanych z panującą epidemią wyremontowano drogi w miejscowości Zameczno i Bukwica, które zostały przejęte w 2020 roku przez Gminę od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział we Wrocławiu.

Przedmiotowe inwestycje zostały zrealizowane dzięki podpisanym porozumieniom Gminy Żukowice z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Oddział we Wrocławiu.  Łączna wartość obu zadań to kwota blisko 297.000,00 zł, z czego w ramach wsparcia z KOWR Gmina otrzyma kwotę dofinansowania na poziomie 164.000,00 zł, a pozostałe blisko 133.000,00 zł pochodzi z budżetu gminy Żukowice - mówi Krzysztof Wołoszyn – wójt Gminy Żukowice.

W ostatnim czasie wyremontowano i oddano do użytku dwie drogi w m. Zameczno i Bukwica.

Remont nawierzchni drogi wewnętrznej w m. Zameczno – dz. nr 234/1 obręb Domaniowice - zrealizowano w dwóch etapach. W pierwszej kolejności wykonano modernizację sieci i przyłączy wodociągowych. Następnie wykonano drogę o nawierzchni z kostki betonowej na długości ok. 105 m i szerokości 4,00 m wraz z poboczami utwardzonymi przepuszczalnymi. Wartość inwestycji w Zamecznie to kwota blisko 175 tys. zł  z czego pomoc finansowa od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  to kwota 93 422,16 zł.

 

WYREMONTOWANE DROGI BĘDĄ SŁUŻYŁY MIESZKAŃCOM ZAMECZNA I BUKWICY - zdjęcie 1 WYREMONTOWANE DROGI BĘDĄ SŁUŻYŁY MIESZKAŃCOM ZAMECZNA I BUKWICY - zdjęcie 2 WYREMONTOWANE DROGI BĘDĄ SŁUŻYŁY MIESZKAŃCOM ZAMECZNA I BUKWICY - zdjęcie 3 WYREMONTOWANE DROGI BĘDĄ SŁUŻYŁY MIESZKAŃCOM ZAMECZNA I BUKWICY - zdjęcie 4

 

Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Bukwica zrealizowano również z podziałem na dwa etapy. W pierwszym etapie wykonano modernizację sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych.  Drugi etap zakładał remont nawierzchni drogi – dz. nr 133/4 obręb Bukwica. Dziś nowa droga o długości ok. 36 m posiada nawierzchnię z betonowej kostki brukowej o szerokości zmiennej  wraz z poboczami. Wartość inwestycji w Bukwicy to kwota blisko 122 tys. zł  z czego pomoc finansowa od KOWR to kwota blisko 71 046,06 zł.

 

WYREMONTOWANE DROGI BĘDĄ SŁUŻYŁY MIESZKAŃCOM ZAMECZNA I BUKWICY - zdjęcie 5 WYREMONTOWANE DROGI BĘDĄ SŁUŻYŁY MIESZKAŃCOM ZAMECZNA I BUKWICY - zdjęcie 6 WYREMONTOWANE DROGI BĘDĄ SŁUŻYŁY MIESZKAŃCOM ZAMECZNA I BUKWICY - zdjęcie 7

 

Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym poprawiliśmy infrastrukturę  w Naszych miejscowościach, zmieniając jednocześnie estetykę i wizerunek naszego otoczenia.

 

 

WYREMONTOWANE DROGI BĘDĄ SŁUŻYŁY MIESZKAŃCOM ZAMECZNA I BUKWICY - zdjęcie 8

 
 
facebook