Witamy na stronie Gminy
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
bip

Przypominamy

z dniem 1 stycznia 2020 roku nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych Gminy Żukowice. Nowy numer rachunku: BANK SPÓŁDZIELCZY W GŁOGOWIE

Nr 86 8646 0008 0000 0032 1769 0003

Gmina Żukowice Powiadamia Mieszkańców na telefon

Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w "Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym". Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Zarządy Oddziałów Związku.

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych w tym działań ratowniczo-gaśniczych, edukacją, tradycją i życiem strażackich środowisk, a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych.

Tematyka konkursu obejmuje udział  straży pożarnych w akcjach ratowniczo- gaśniczych, działaniach związanych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz ratownictwa specjalistycznego, a także: ćwiczeniach, szkoleniach, zawodach, działalności prewencyjnej, wychowawczej, kulturalnej i historycznej.

Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki. Nie przewiduje się przyjmowania i oceny innych prac przestrzennych ani zbiorowych. Forma pracy — dowolny.

Prace można przesyłać do Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP  woj. dolnośląskiego do dnia 04.02.2021r.

Każda praca na odwrocie powinna być opatrzona metryczką (regulamin i druk w załączeniu).

Informacji w sprawie konkursu udziela Pani Magdalena Ozymko tel.71/788 23 40 (41), 699-954-754.

 

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIA

 
 
facebook