Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Przypominamy, że Gmina Żukowice, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego, organizuje transport dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Transport jest przeznaczony dla osób:

– posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę inwalidzką z ww. schorzeniami,

– mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze i samotne, niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

Osoby uprawnione, chcące skorzystać z transportu organizowanego przez Gminę, powinny zgłaszać się telefonicznie na nr 885 585 599, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

Uwaga !!!

Informujemy, że transport zapewniony przez Gminę Żukowice do punktu szczepień nie jest transportem medycznym.

 
 
facebook