Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Uprzejmie informujemy, że od 1 do 28 lutego 2021r. rolnicy mogą składać w Urzędzie Gminy Żukowice wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020r. do 31 stycznia 2021r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 rok.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi: 100 zł x ilość ha użytków rolnych


W 2021 roku stawka zwrotu wynosi 1,00 zł na 1 litr zakupionego oleju napędowego.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można pobrać w Urzędzie Gminy pok. nr 6 lub na stronie internetowej www.zukowice.pl

Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem telefonu 076 831 42 41 wew. 43, 76 836 60 13 ( telefon bezpośredni do wydziału) lub osobiście w Urzędzie Gminy Żukowice - pok. nr 6.

 

WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

OŚWIADCZENIE, KTÓRY KAŻDY WNIOSKODAWCA WINIEN ZŁOŻYĆ WRAZ Z WNIOSKIEM O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

OŚWIADCZENIE O DZIERŻAWIE DZIAŁKI

 
 
facebook