Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
Ilustracja wprowadzenia: CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Szanowni Mieszkańcy,
informujemy, że mają Państwo możliwość sprawdzenia czy złożyli już Państwo deklarację dotyczącą źródeł ciepła. Informację w tym zakresie można uzyskać pod adresem: https://ceeb.gov.pl/ , zakładka -> SPRAWDŹ SWOJĄ DEKLARACJĘ

Jednocześnie przypominamy, iż obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) upływa dnia 30.06.2022 r.

Osoby, które jeszcze nie złożyły deklaracji mogą ją złożyć:

a) elektronicznie – indywidualnie przez mieszkańca

www.zone.gunb.gov.pl , naciśnij -> złóż deklarację -> wypełnij ją i wyślij 

lub

b) papierowo – dokument złożony w Urzędzie Gminy

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.;

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych po 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania.

 

Więcej informacji na stronie: https://www.gunb.gov.pl/podmenu/1713 lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowicach.

Przypominamy, że właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Deklaracje można składać:

a) elektronicznie – indywidualnie przez mieszkańca

www.zone.gunb.gov.pl , naciśnij -> złóż deklarację -> wypełnij ją i wyślij 

lub

b) papierowo – dokument złożony w Urzędzie Gminy

Przypominamy:

- Deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.;

- Deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych po 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania.

 

Więcej informacji na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowicach.

 

Do pobrania:

Deklaracja A – budynki mieszkalne

Deklaracja B – budynki niemieszkalne

 
 
facebook