Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

1. Zbiór APP dla Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego do pobrania TUTAJ (kliknij, aby pobrać).

2. Zbiór APP dla Studium do pobrania TUTAJ (kliknij, aby pobrać).

 

 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE

UWAGA! Studium i rysunki najlepiej jest pobrać klikając na nie prawym przyciskiem myszy a następnie -> zapisz element docelowy jako 


STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBRĘBU DOBRZEJOWICE (Wiekowice)

TEKST PLANU 

RYSUNEK PLANU

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBRĘBU DANKOWICE ORAZ CZĘŚCI OBRĘBÓW BUKWICA I NIELUBIA W GMINIE ŻUKOWICE 

TEKST PLANU 

RYSUNEK PLANU

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBRĘBÓW KAMIONA, SŁONE, ZABŁOCIE I ŻUKOWICE W GMINIE ŻUKOWICE 

TEKST PLANU 

RYSUNEK PLANU

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBRĘBU DOBRZEJOWICE W GMINIE ŻUKOWICE 

TEKST PLANU 

RYSUNEK PLANU

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA INSTALACJI HYDROTRANSPORTU W GMINIE ŻUKOWICE 

TEKST PLANU 

RYSUNEK PLANU

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FARMY WIATROWEJ W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI GMINY ŻUKOWICE 

TEKST PLANU. 

RYSUNEK PLANU.


MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FARMY WIATROWEJ W ZACHODNIEJ CZĘŚCI GMINY ŻUKOWICE 

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU


MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU TERENU GÓRNICZEGO "GŁOGÓW GŁĘBOKI PRZEMYSŁOWY" POŁOŻONEGO W GMINIE ŻUKOWICE.

TEKST PLANU 

RYSUNEK PLANU

RYSUNKI MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODARWANIA PRZESTRZENNEGO
UWAGA - CZĘŚĆ OBSZARÓW ZOSTAŁA ZMIENIONA PÓŹNIEJSZYMI PLANAMI
Brzeg Głogowski - osiedle
Brzeg Głogowski - teren
Brzeg Głogowski - tekst planu - XIX/122/2005

Czerna - osiedle
Czerna - teren
 
 
facebook