Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

E-pieceW poniższych postach znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące programu grantowego na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji.
Niezbędne informacje znajdują się także na stronie Gminy Polkowice
Ilustracja wprowadzenia: LISTA RANKINGOWA II NABORU PROJEKTU GRANTOWEGO NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Informujemy, że została ogłoszona lista rankingowa II naboru wniosków o udzielenie grantu dla projektu pn.:  „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji.”

Ilustracja wprowadzenia: 25.05.2022 r. - DYŻUR EKSPERCKI

Informujemy, że w dniu 25.05.2022 r. w Urzędzie Gminy Żukowice w godzinach od 7:30-15:30 odbędą się konsultacje eksperta związane z trwającym naborem wniosków na wymianę źródeł ciepła w ramach projektu pn.: „Program grantowy na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

Ilustracja wprowadzenia: PROGRAM GRANTOWY NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA - PRELEKCJA ON-LINE

Informujemy, iż dnia 12 maja 2022 r. w godzinach od 13:00 do 15:00 odbędzie się prelekcja on-line TUTAJ. Prelekcja dotyczy trwających naborów wniosków na wymianę źródeł ciepła w ramach projektu pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji ”.

Ilustracja wprowadzenia: II NABÓR WNIOSKÓW NA WYMIANĘ WYSOKOEMISYJNYCH ŹRÓDEŁ

Gmina Polkowice Lider projektu pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji ” ogłasza II nabór w trybie konkursu wniosków o udzielnie grantów dla obszaru obejmującego teren Gminy Żukowice dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”.

Ilustracja wprowadzenia: UWAGA - PRÓBY OSZUSTWA

W związku z trwającym projektem pn.: „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji”, Lider Projektu – Gmina Polkowice ostrzega przed próbami oszustwa.

Oszuści podszywają się pod urzędników i informują, iż projekt Grantobiorcy został błędnie rozliczony, co wiąże się z koniecznością zwrotu Grantu.

Ilustracja wprowadzenia: BĘDZIE MNIEJ KOPCIUCHÓW W GMINIE ŻUKOWICE DZIĘKI WSPÓŁPRACY GMINY Z INNYMI SAMORZĄDAMI

Miło nam poinformować, że w ramach projektu grantowego pn.: „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji”, na terenie Gminy Żukowice, do programu zakwalifikowało się 25 wniosków. Tym samym do Naszych mieszkańców trafi dofinansowanie blisko 700.000,00 zł. Poszczególni wnioskodawcy otrzymają dofinansowanie na poziomie 85% wartości składanego projektu.  To ogromne wsparcie finansowe, bo najniższe dofinansowanie to kwota od 11.347,50 zł, a najwyższe to 35.000,00 zł w zależności od projektu.

Informujemy, że ogłoszono listę rankingową wniosków o udzielenie grantu dla projektu pn.:  „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji.”

 LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O UDZIELENIE GRANTU

 
 
facebook