Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

E-pieceW poniższych postach znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące programu grantowego na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji.
Niezbędne informacje znajdują się także na stronie Gminy Polkowice
Gmina Polkowice Lider projektu pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji ” ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielnie grantów dla obszaru obejmującego teren Gminy Żukowice dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”.

Termin naboru (składania wniosków o udzielenie grantów): od godz. 12:00 dnia 1 lipca 2020 r. do godz. 12:00 dnia 30 września 2020 r. 

Ogłoszenie o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego wraz z załącznikami - strona BIP
 
Wszelkie informacje związane z ogólnymi założeniami projektu (w tym wykaz audytorów, kryteria oceny wniosków itp.) znajdą Państwo https://projekty.nowe.polkowice.eu/projekty/piece/
 
Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o wsparcie zapraszamy także do punktu kontaktowego działającego w Urzędzie Gminy Żukowice w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r.  (we wtorki w godz. 9:00 – 13:00, w środy w godz. 11:00 – 13:00, w czwartki w godz. 12:00 – 16:00, tel. 76 83 14 241 lub 76 83 14 241).

Uzyskają w nim Państwo informacje dot. naboru i pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do aplikowania o wsparcie. Ponadto w określone dni będą w nim pełnić również dyżury eksperci merytoryczni, którzy doradzą Państwu np. w zakresie wyboru nowego źródła ciepła czy też wyliczenia optymalnej mocy paneli fotowoltaicznych.
 
 
 
facebook