Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

E-pieceW poniższych postach znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące programu grantowego na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji.
Niezbędne informacje znajdują się także na stronie Gminy Polkowice

Miło nam poinformować, że w ramach projektu grantowego pn.: „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji”, na terenie Gminy Żukowice, do programu zakwalifikowało się 25 wniosków. Tym samym do Naszych mieszkańców trafi dofinansowanie blisko 700.000,00 zł. Poszczególni wnioskodawcy otrzymają dofinansowanie na poziomie 85% wartości składanego projektu.  To ogromne wsparcie finansowe, bo najniższe dofinansowanie to kwota od 11.347,50 zł, a najwyższe to 35.000,00 zł w zależności od projektu.

- „Nieustannie zachęcamy mieszkańców do wymiany starych pieców, tzw. kopciuchów. Z dużym zaangażowaniem przystąpiliśmy do tego  projektu, ponieważ mamy świadomość kosztów wymiany pieców przez naszych mieszkańców, a widząc szansę dofinansowania unijnego i pomocy indywidualnym mieszkańcom uznaliśmy, że zdecydowanie warto” – mówi Krzysztof Wołoszyn, Wójt Gminy Żukowice.

Dzięki współpracy z innymi gminami naszego regionu ( Polkowice - Lider projektu, Miasto Głogów, Głogów, Kotla, Jerzmanowa, Przemków, Żukowice i Radwanice) pozyskano blisko 10 milionów złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.

W wyniku naboru trwającego od dnia 01.07.2020 r. do dnia  30.09.2020 r. do Urzędu Gminy Żukowice wpłynęło 26 wniosków, co daje dowód na to, że tego rodzaju inwestycje cieszą się ogromnym  zainteresowaniem. Pierwotnie do modernizacji zaplanowano 21 szt. źródeł ciepła, natomiast do projektu zgłosiło się 26 chętnych osób.

W efekcie, po ocenie projektów, na terenie Gminy Żukowice zlikwidowanych zostanie 25 sztuk wysokoemisyjnych źródeł ciepła spalających paliwa węglowe celem zamontowania niskoemisyjnych źródeł ciepła polegających na instalacji:

- źródeł ciepła opartych o OZE, tj.  pomp ciepła w ilości 10 sztuk, w tym aż 6 sztuk będzie wspomaganych przez instalacje fotowoltaiczne;

- kotłów spalających biomasę w ilości 4 szt.,

- kotłów elektrycznych uzupełnionych o montaż instalacjo fotowoltaicznej w ilości-1 szt.,

- kotłów spajających paliwa gazowe w ilości 10 szt.

Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła na terenie Gminy Żukowice przełoży się na roczny spadek emisji pyłów zwieszonych PM10 i PM2,5 w wysokości 208,902 kg, a także redukcji emisji CO2 w wysokości 2 422,75 kg.

Gmina Żukowice realizuje obecnie termomodernizację  Ośrodka Zdrowia i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jednocześnie planujemy również w najbliższych latach modernizować kolejne obiekty będące w jej zarządzie w celu poprawy jakości powietrza. Przygotowujemy już projekty techniczne. Dodatkowo zakończyliśmy w ostatnich dniach nabór na wymianę starych pieców w ramach Gminnego Programu.

 
 
facebook