Witamy na stronie Gminy
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
bip

Przypominamy

z dniem 1 stycznia 2020 roku nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych Gminy Żukowice. Nowy numer rachunku: BANK SPÓŁDZIELCZY W GŁOGOWIE

Nr 86 8646 0008 0000 0032 1769 0003

Gmina Żukowice Powiadamia Mieszkańców na telefon

Każdego roku Gmina Żukowice realizuje zadanie pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice”, usuwając z nieruchomości znaczne ilości eternitu. Realizacja zadania jest możliwa pod warunkiem pozyskania wsparcia finansowego z WFOŚiGW.

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak również w 2020 r. Gmina Żukowice uzyskała wsparcie finansowe ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W ramach zadania realizacja polega wyłącznie na:

1) demontażu wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i unieszkodliwieniem powstałego odpadu na przystosowanym składowisku,

2) usuwaniu wyrobów zawierających azbest złożonych na posesji wraz z transportem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składowisku.

 W 2020 r. planuje się usunąć  ok. 9,14 ton wyrobów zawierających azbest, jednakże ostateczna ilość odpadów będzie uzależniona od ich faktycznej wagi.  Obecnie zadanie jest w trakcie realizacji. Dotacja z WFOŚiGW stanowi 70% wartości zadania. Pozostała część jest finansowana ze środków budżetu Gminy Żukowice.

 
 
facebook