Witamy na stronie Gminy
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
bip

Przypominamy

z dniem 1 stycznia 2020 roku nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych Gminy Żukowice. Nowy numer rachunku: BANK SPÓŁDZIELCZY W GŁOGOWIE

Nr 86 8646 0008 0000 0032 1769 0003

Gmina Żukowice Powiadamia Mieszkańców na telefon

Ogłoszenia o przeznaczeniu działek do zbycia, dzierżawy lub najmu z zasobu Gminy Żukowice

Sprzedaż nieruchomości:

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości – 12 październik 2020 r.

Nieruchomość I – niezabudowana, działka nr 22/25 w obrębie Nielubia

Nieruchomość II – niezabudowana, działka nr 22/26 w obrębie Nielubia

Nieruchomość III – niezabudowana, działka nr 22/27 w obrębie Nielubia

Nieruchomość IV – niezabudowana, działka nr 22/28 w obrębie Nielubia

Nieruchomość V – niezabudowana, działka nr 22/31 w obrębie Nielubia

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 października 2020 r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Żukowice. Wadium lub zaliczki należy wpłacić na konto Gminy Żukowice:

nr 59 8646 0008 0000 0032 1769 0004, prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Głogowie w terminie do dnia 8 października 2020 roku, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Gminy Żukowice w

ww. terminie.

Szczegóły na stronie BIPDzierżawa i najem nieruchomości:

 

 
 
facebook