Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Bank Spółdzielczy w Głogowie

ul. Generała Władysława Sikorskiego 15,

67-200 Głogów

 

Nr rachunku bankowego

 

Rodzaj wpłat

 

86 8646 0008 0000 0032 1769 0003

- podatki

- opłata za wodę

- opłata za gospodarowanie odpadami

- opłata za zajęcie pasa drogowego

- opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż   napojów alkoholowych

- opłata skarbowa

- opłata za wynajem sal wiejskich,

- opłata za dzierżawę, czynsz, najem lokali

59 8646 0008 0000 0032 1769 0004

 

- kaucja za wynajem sal wiejskich

 

 

 
 
facebook