Witamy na stronie Gminy
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Urząd Gminy Żukowice

Adres
Żukowice 148
67-231 Żukowice
telefon
76 831 42 41
fax
76 831 41 49

Wójt Gminy

Krzysztof Wołoszyn
Telefon
(76) 831-42-41 wew. 33
Fax
Fax. (76) 831-41-49

Sekretarz Gminy

Emilia Prokopczak
Telefon
(76) 831-42-41 wew. 34
Fax
(76) 831-41-49

REFERAT ORGANIZACYJNY

Kierownik Referatu Organizacyjnego

Emilia Prokopczak

Stanowisko ds. obsługi Rady i Wójta Gminy

Małgorzata Kawka
telefon
(76) 831-42-41 wew. 35

Stanowisko ds.
kadr i oświaty

Joanna Kołtyś
telefon
(76) 831-42-41 wew. 49

Stanowisko ds. obywatelskich i ochrony zdrowia

Barbara Frątczak
telefon
(76) 831-42-41 wew. 42

Stanowisko ds.
obsługi sekretariatu

Justyna Muchowska
telefon
(76) 831-42-41

REFERAT FINANSOWY

Skarbnik
Gminy

Małgorzata Sidorowicz
telefon
(76) 831-42-41 wew. 44

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Olga Kuriata
telefon
(76) 831-42-41 wew. 43

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

Katarzyna Sieledczyk
telefon
(76) 831-42-41 wew. 43

Kierownik Referatu Finansowego

Elżbieta Kątny
telefon
(76) 831-42-41 wew. 32

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Dagmara Kłak
telefon
(76) 831-42-41 wew. 46

Stanowisko ds.
księgowości

Patrycja Mazurek
telefon
(76) 831-42-41 wew. 41

Stanowisko ds. rozliczania i gospodarki odpadami

Magdalena Michalska
telefon
(76) 831-42-41 wew. 45

Stanowisko ds.
księgowości i rozliczeń podatku od towarów i usług

Anna Jarzynka
Telefon
(76) 831-42-41 wew. 41

REFERAT GOSPODARCZY

Kierownik Referatu Gospodarczego Stanowisko
ds. inwestycji i remontów

Karolina Bendyk
telefon
(76) 831-42-41 wew. 39

Z-ca Kierownika Referatu Gospodarczego

Sławomir Szylkin
telefon
(76) 831-42-41 wew. 37

Stanowisko ds. utrzymania dróg

Marta Strzałkowska
telefon
(76) 831-42-41 wew. 39

Stanowisko ds. zamówień publicznych i rozwoju

Anna Biała
telefon
(76) 831-42-41 wew. 47

Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji gminy

Agnieszka Tupadło
telefon
(76) 831-42-41 wew. 47

Stanowisko ds. obronnych, wojskowych i zarządzania kryzysowego

telefon
(76) 831-42-41 wew. 50

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Monika Lisiecka
telefon
(76) 831-42-41 wew. 38

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

Artur Miechowicz
telefon
(76) 831-42-41 wew. 36

Palacz-konserwator

Wiesław Ziemiński

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

Barbara Hapka
telefon
(76) 831-42-41 wew. 59

Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa

Barbara Ratowska
telefon
(76) 831-42-41 wew. 40

Stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej

Marcin Zglinicki
telefon
(76) 831-42-41 wew. 40

Pracownik obsługi - inkasent

Katarzyna Gaś
telefon

KONSERWATORZY SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ

Wieław Ciemny
telefon
609 122 229
Gerard Lulko
telefon
609 585 581
Adam Zaborniak
telefon
885 585 551
Andrzej Sarna

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Tomasz Wadas
telefon
509 737 586